Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Δόρυκλος είναι γνωστός ένας από τους Τρώες που έλαβαν μέρος στον Τρωικό Πόλεμο. Ο Δόρυκλος ήταν νόθος γιος του βασιλιά της Τροίας, του Πριάμου, από άγνωστη μητέρα και σκοτώθηκε στον πόλεμο αυτό από τον Τελαμώνιο Αίαντα. Ο Δόρυκλος αναφέρεται στην Ιλιάδα (ραψωδία Λ, στίχοι 489-490) με αφορμή τον θάνατό του. Αναφέρεται επίσης από τον Υγίνο (Fabulae 50-99) και στη Βιβλιοθήκη Απολλοδώρου (Γ΄).

ΠηγέςΕπεξεργασία

  • Κρουσίου: Λεξικόν Ομηρικόν, διασκευή από την 6η γερμανική έκδ. υπό Ι. Πανταζίδου, έκδοση «Βιβλιεκδοτικά καταστήματα Αναστασίου Δ. Φέξη», Αθήνα 1901, σελ. 224