ΕΕΛ/ΛΑΚ

Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛ/ΛΑΚ) είναι μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2008 στην Ελλάδα με αρχική ονομασία «Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ)», μέτοχοι της ΕΕΛ/ΛΑΚ είναι 37 Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα[1] με αντικείμενο το ελεύθερο λογισμικό καθώς και το λογισμικό ανοικτού κώδικα στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Φορείς - Μέλη Επεξεργασία

 1. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας
 2. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 3. Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά"
 4. Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
 5. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
 6. Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ.)
 7. Ακαδημαϊκό Δίκτυο “GUNET”
 8. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 9. Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Ε.Π.Υ.)
 10. Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος"
 11. Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 12. Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
 13. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 14. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 15. Πανεπιστήμιο Πατρών
 16. Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” (I.T.YΕ. “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ”)
 17. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 18. Πανεπιστήμιο Κρήτης
 19. Πολυτεχνείο Κρήτης
 20. Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας (Ε.Π.Ε.)
 21. Ένωση Χρηστών και Φίλων Linux Ελλάδος (HEL.L.U.G.)
 22. Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕμηΠΕΕ)
 23. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 24. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 25. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
 26. Πανεπιστήμιο Πειραιώς
 27. Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
 28. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
 29. Πανεπιστήμιο Κύπρου
 30. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 31. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
 32. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
 33. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
 34. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου
 35. Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 36. ΙΤΕ (Ίδρυμα Έρευνας και Τεχνολογίας)
 37. Πάντειον Πανεπιστήμιο

Σκοποί Επεξεργασία

Με βάση το καταστατικό του οι σκοποί του συνοψίζονται ως εξής:

 • Να αναλάβει πρωτοβουλίες για συνεχή δυναμική προώθηση και ανάπτυξη του ΕΛ/ΛΑΚ κυρίως στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των Επιχειρήσεων στην Ελλάδα.
 • Να διευκολύνει και να επιταχύνει την διείσδυση του ΕΛ/ΛΑΚ σε όλους εκείνους τους σημαντικούς τομείς που αναμένεται ότι η υιοθέτησή του μπορεί να έχει τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη, άμεσα, έμμεσα και πολλαπλασιαστικά στην γενικότερη οικονομική και αναπτυξιακή πορεία της χώρας και στην πορεία προς τη Κοινωνία της Πληροφορίας.
 • Να αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για το Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (εφεξής ΕΛ/ΛΑΚ).

Μέλη ΔΣ ΕΕΛΛΑΚ -Οργανισμού ανοιχτών Τεχνολογιών Επεξεργασία

ΜΕΛΗ ΔΣ 2023-2027 [2] Επεξεργασία

Πρόεδρος: Ιωάννης Σταμέλος (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Αντιπρόεδρος: Νεκτάριος Κοζύρης (ΕΜΠ), υπεύθυνος για Δημόσια Διοίκηση και Καινοτομία,

Αντιπρόεδρος: Διομήδης Σπινέλλης (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), υπεύθυνος για Ιδιωτικότητα και Ασφάλεια,

Ηρακλής Βαρλάμης (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο), υπεύθυνος για Ανοιχτή Διακυβέρνηση και Ανοιχτά Δεδομένα,

Ιωάννης Βογιατζής (ΕΠΥ), υπεύθυνος για Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,

Γεωργία Καπιτσάκη (Πανεπιστήμιο Κύπρου), υπεύθυνη για Ανοιχτό Περιεχόμενο και Πνευματικά Δικαιώματα,

Θεόδωρος Καρούνος (Κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ), υπεύθυνος για  Συντονισμό και Λειτουργία εσωτερικά της ΕΕΛΛΑΚ,

Παναγιώτης Κρανιδιώτης (Κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ), υπεύθυνος για Τοπική Αυτοδιοίκηση  και Επιχειρηματικότητα,

Μιχάλης Παρασκευάς (ΙΤΥΕ Διόφαντος), υπεύθυνος για Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Έρευνα.

ΜΕΛΗ ΔΣ 2019-2023 Επεξεργασία

Πρόεδρος(**): Ιωάννης Σταμέλος (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Αντιπρόεδρος: Θεόδωρος Καρούνος (ΕΜΠ), υπεύθυνος για  Συντονισμό και Λειτουργία,

Αντιπρόεδρος: Νεκτάριος Κοζύρης (ΕΠΙΣΕΥ), υπεύθυνος για Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση,

Μέλη:

Διομήδης Σπινέλλης (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), υπεύθυνος για Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Έρευνα,

Ηρακλής Βαρλάμης (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο), υπεύθυνος για Ανοιχτά Δεδομένα,

Βασίλης Βλάχος (ΕΜηΠΕΕ), υπεύθυνος για Ιδιωτικότητα και Ασφάλεια,

Ιωάννης Βογιατζής (ΕΠΥ), υπεύθυνος για Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,

Παναγιώτης Κρανιδιώτης (Κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ), υπεύθυνος για Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα,

Πρόδρομος Τσιαβός (Creative Commons Greece),υπεύθυνος για Ανοιχτό Περιεχόμενο και Πνευματικά Δικαιώματα.

Έως τον Ιούνιο 2021 Πρόεδρος ήταν ο Διομήδης Σπινέλλης Επεξεργασία

ΜΕΛΗ ΔΣ 2015-2019:

Μέλη:

 • Μιχάλης Βαφόπουλος (ODI Athens), υπεύθυνος για Ανοιχτά Δεδομένα [3],[4]
 • Βασίλης Βλάχος (ΤΕΙ Θεσσαλίας), υπεύθυνος για Ιδιωτικότητα και Ασφάλεια,[5]
 • Παναγιώτης Κρανιδιώτης (Επιστημονική Επιτροπή ΕΕΛ/ΛΑΚ), υπεύθυνος για Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση[6],
 • Δημήτρης Κυριακός (Ε.Π.Ε.), υπεύθυνος για Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,
 • Ιωάννης Σταμέλος (ΑΠΘ), υπεύθυνος για Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Έρευνα,
 • Πρόδρομος Τσιαβός (Creative Commons Greece), υπεύθυνος για Ανοιχτό Περιεχόμενο και Πνευματικά Δικαιώματα [7].[8]

Επιστημονική επιτροπή Επεξεργασία

Η Επιστημονική Επιτροπή αποτελείται από επιστήμονες (μέλη Πανεπιστημίων και ομάδων) που ασχολούνται με το Ελεύθερο Λογισμικό και το Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα.

Η τρέχουσα Επιστημονική Επιτροπή απαρτίζεται από τους:

 1. Ιωάννης Σταμέλος
 2. Δημήτριος Γλέζος
 3. Γεώργιος Κεραμίδας
 4. Γεώργιος Γούσιος
 5. Γεώργιος Ανδρουλάκης
 6. Σπύρος Λάλης
 7. Βασίλης Σαμολαδάς
 8. Νίκος Παπασπύρου
 9. Πέτρος Λάμψας
 10. Χρήστος Νικολάου
 11. Γιάννης Ιωαννίδης
 12. Κώστας Τσακάλογλου
 13. Νίκος Ρούσσος
 14. Αύγουστος Τσινάκος
 15. Αλέξης Ζάβρας
 16. Πάνος Λουρίδας
 17. Διομήδης Σπινέλλης
 18. Γιάννης Γιανναράκης
 19. Ευστράτιος Γεωργόπουλος
 20. Αντώνιος Ανδρεάτος

Σημειώσεις Επεξεργασία

 1. «Καταστατικό Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ» (PDF). Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο (PDF) στις 22 Οκτωβρίου 2016. Ανακτήθηκε στις 19 Ιουλίου 2016. 
 2. «Πρακτικό ΔΣ» (PDF). 
 3. «Ομάδα Εργασίας για τα Ανοικτά δεδομένα». Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 12 Μαΐου 2016. 
 4. «Open Data Institute - Athens Node». Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 18 Απριλίου 2015. 
 5. «Ομάδα Εργασίας για την Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων». Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 5 Αυγούστου 2016. 
 6. «Ομάδα Εργασίας για την Ανοικτή διακυβέρνησης». Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 5 Αυγούστου 2016. 
 7. «Creative Commons Greece». Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 2 Ιουλίου 2015. 
 8. «Δράση για το Ανοιχτό περιεχόμενο». Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 5 Απριλίου 2016. 

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία