Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης

δημόσια εταιρεία παροχής υπηρεσιών νερού και αποχέτευσης στην Αθήνα
(Ανακατεύθυνση από ΕΥΔΑΠ)

Η Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης A.E. (ΕΥΔΑΠ), είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται στην αγορά του νερού. Το πελατολόγιο της ΕΥΔΑΠ στον τομέα της ύδρευσης περιλαμβάνει περίπου 4.400.000 πελάτες (2.160.000 συνδέσεις), ενώ το μήκος των αγωγών ανέρχεται σε 14.000 χλμ. Ο τομέας της αποχέτευσης εξυπηρετεί 3.500.000 κατοίκους ενώ το συνολικό μήκος αγωγών ανέρχεται σε 9.500 χλμ.

Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε.
ΕισηγμένηΧΑΑΕΥΔΑΠ
ΚλάδοςΥπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
Ίδρυση1980
ΈδραΑθήνα, Ελλάδα
Σημαντικά πρόσωπαΧάρης Σαχίνης (Διευθύνων Σύμβουλος)
Θεοδώρα Βαρβαρίγου (Πρόεδρος Δ.Σ.)
ΥπηρεσίεςΎδρευση, αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων
Κύκλος εργασιών€326,4 εκατ. (2014)[1]
Καθαρά έσοδα€141,3 εκατ. (2014)[1]
Υπάλληλοι2.350 (2014)[1]
ΙστότοποςΕΥΔΑΠ Α.Ε.
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Σελίδα στο Facebook Σελίδα στο Twitter Σελίδα στο Instagram Σελίδα στο Linkedin

Η ΕΥΔΑΠ ιδρύθηκε το 1980 με το Νόμο 1068/1980 "περί συστάσεως ενιαίου φορέως Υδρεύσεως - Αποχετεύσεως Πρωτευούσης", μετά από τη συγχώνευση της Ανωνύμου Ελληνικής Εταιρείας Υδάτων των Πόλεων Αθηνών - Πειραιώς και περιχώρων (Ε.Ε.Υ.) και του Οργανισμού Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ο.Α.Π.). Στη σημερινή νομική της μορφή περιήλθε το 1999, όταν τα κυριότερα πάγια της εταιρείας, δηλαδή τα φράγματα, οι ταμιευτήρες, τα εξωτερικά υδραγωγεία και τα αντλιοστάσια, απορροφήθηκαν από την Εταιρία Παγίων ΕΥΔΑΠ ΝΠΔΔ, παραμένοντας στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου.

Τον Ιανουάριο του 2000, η ΕΥΔΑΠ εισήχθη στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το μεγαλύτερο ποσοστό των μετοχών ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο έχει την πλειοψηφία της εταιρείας. Από την 22/02/2018 το 49,96% πέρασε στο Δημόσιο και το 11,37% παρέμεινε στο ΤΑΙΠΕΔ. Το Δημόσιο συνεχίζει να ελέγχει το 61,33%.[2]

Σκοποί λειτουργίας

Επεξεργασία

Οι σκοποί της λειτουργίας της ΕΥΔΑΠ είναι οι εξής:

  • Παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης.
  • Μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση, διαχείριση, συντήρηση, επέκταση και ανανέωση συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης
  • Άντληση, αφαλάτωση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά και διανομή πάσης φύσεως υδάτων με στόχο την υλοποίηση των προαναφερομένων σκοπών της ΕΥΔΑΠ.
  • Έργα και διαδικασίες συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας, καθώς και διαχείριση και διάθεση των προϊόντων της επεξεργασίας των λυμάτων.

Η περιοχή αρμοδιότητας της ΕΥΔΑΠ είναι η μείζων περιοχή της Αττικής. Όμως η ΕΥΔΑΠ έχει τη δυνατότητα να παρέχει όλο το εύρος των υπηρεσιών της και εκτός περιοχής αρμοδιότητάς της μέσω θυγατρικών Εταιριών και μέσω σύναψης προγραμματικών συμβάσεων με τους ΟΤΑ.

Λογότυπα

Επεξεργασία
   
1995-2014 2014-σήμερα

Παραπομπές

Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία