Εγγραφή (υπολογιστές)

Μια εγγραφή (record) είναι ένας πολυπληθυσμιακός τύπος δεδομένων, ο οποίος απαρτίζεται από δύο ή περισσότερα πεδία (fields) ή μέλη (members) της δομής[1].

Σε αντίθεση με έναν πίνακα, στον οποίο κάθε στοιχείο έχει τον ίδιο τύπο δεδομένων, κάθε μέλος μιας δομής μπορεί να έχει τον δικό του τύπο, ο οποίος μπορεί να διαφέρει από τους άλλους τύπους.

Στη C ο όρος δομή (structure) χρησιμοποιείται αντί του όρου εγγραφή.

ΑναφορέςΕπεξεργασία

  1. Εγγραφές και Δομές, Γλώσσες Προγραμματισμού, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

ΠηγέςΕπεξεργασία