Το εγχειρίδιο Frascati είναι ένα έγγραφο που καθορίζει τη μεθοδολογία συλλογής στατιστικών στοιχείων σχετικά με την έρευνα και την ανάπτυξη. Το Εγχειρίδιο προετοιμάστηκε και δημοσιεύθηκε από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.).

ΠεριεχόμεναΕπεξεργασία

Το εγχειρίδιο Frascati ταξινομεί τους προϋπολογισμούς ανάλογα με το τι γίνεται, τι μελετάται και ποιος το μελετά. Για παράδειγμα, ένα πρόγραμμα προφορικής ιστορίας που διεξάγεται από μια θρησκευτική οργάνωση θα ταξινομείται ως βασική έρευνα στον τομέα των ανθρωπιστικών επιστημών (η υποκατηγορία της ιστορίας) και θα εκτελείται από μη κυβερνητικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό.

Τρεις μορφές Έρευνας

Το εγχειρίδιο δίνει ορισμούς για: βασική έρευνα, εφαρμοσμένη έρευνα, έρευνα και ανάπτυξη, ερευνητικό προσωπικό: ερευνητές, τεχνικοί, βοηθητικό προσωπικό.

Το εγχειρίδιο Frascati ταξινομεί την έρευνα σε τρεις κατηγορίες:

 • Βασική έρευνα είναι η πειραματική ή θεωρητική εργασία που αναλαμβάνεται κυρίως για την απόκτηση νέων γνώσεων σχετικά με φαινόμενα και γεγονότα που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συγκεκριμένη χρήση.
 • Η εφαρμοσμένη έρευνα είναι αρχική έρευνα για την απόκτηση νέων γνώσεων που απευθύνονται κυρίως σε συγκεκριμένο πρακτικό στόχο ή στόχο
 • Η πειραματική ανάπτυξη είναι συστηματική προσπάθεια, με βάση τις υπάρχουσες γνώσεις από την έρευνα ή την πρακτική εμπειρία, με στόχο τη δημιουργία νέων ή βελτιωμένων υλικών, προϊόντων, συσκευών, διαδικασιών, συστημάτων ή υπηρεσιών.

Τομείς έρευνας

Οργανώνει επίσης τα πεδία των επιστημονικών ερευνητικών προσπαθειών, από τα μαθηματικά έως τη λογοτεχνία, σε βασικές και υποκατηγορίες.

Το εγχειρίδιο Frascati του 2002 περιελάμβανε μια ταξινόμηση «Field of Science» (FOS). Μετά από αρκετές αναθεωρήσεις, δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο του 2007 μια αναθεωρημένη ταξινόμηση των τομέων επιστήμης και τεχνολογίας (FOS), αποτελούμενη από τις ακόλουθες ομάδες υψηλού επιπέδου :

 1. Φυσικές Επιστήμες
 2. Μηχανική και Τεχνολογία
 3. Ιατρικές Επιστήμες και Επιστήμες Υγείας
 4. Γεωπονικές Επιστήμες
 5. Κοινωνικές Επιστήμες
 6. Κλασσικές Μελέτες

ΙστορίαΕπεξεργασία

Τον Ιούνιο του 1963, εμπειρογνώμονες του Ο.Ο.Σ.Α. συναντήθηκαν με τον όμιλο Ε.Ε.Δ.Ε.Τ. (Εθνικοί Εμπειρογνώμονες για τους Δείκτες Επιστήμης και Τεχνολογίας) στη Villa Falconieri στο Frascati της Ιταλίας. Με βάση ένα έγγραφο ιστορικού του Christopher Freeman συνέταξαν την πρώτη έκδοση του εγχειριδίου Frascati, το οποίο είναι επίσημα γνωστό ως η προτεινόμενη τυποποιημένη πρακτική για έρευνες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης. Το 2002 δημοσιεύτηκε η 6η έκδοση.

ΧρήσηΕπεξεργασία

Οι ορισμοί που παρέχονται στο εγχειρίδιο Frascati έχουν υιοθετηθεί από πολλές κυβερνήσεις και χρησιμεύουν ως κοινή γλώσσα για συζητήσεις σχετικά με την πολιτική της επιστήμης και της τεχνολογίας και την πολιτική οικονομικής ανάπτυξης. Αρχικά ένα πρότυπο του Ο.Ο.Σ.Α., έχει γίνει ένα αναγνωρισμένο πρότυπο σε μελέτες Ε & Α (Έρευνα και Ανάπτυξη) ανά τον κόσμο και χρησιμοποιείται ευρέως από διάφορους οργανισμούς που συνδέονται με τα Ηνωμένα Έθνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από το 2000, περίπου το 75% των χωρών χρησιμοποίησαν αυτή τη μέθοδο για να μοιραστούν πληροφορίες σχετικά με τους προϋπολογισμούς τους.

ΠηγέςΕπεξεργασία

 1. Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development p. 29
 2. Revised Field of Science and Technology (FOS) Classification in the Frascati Manual, OECD
 3. Godin, Benoit (2005). Measurement and Statistics on Science and Technology: 1920 to the Present. Psychology Press. p. 190. ISBN 9780415341042.