Εδιακρανική περίοδος


Η Εδιακρανική περίοδος (ή Ηντιακάρια περίοδος) πήρε το όνομά της από τους λόφους της Ηντιάκαρα στην Νότια Αυστραλία και είναι η τελευταία περίοδος του προτεροζωικού αιώνα, ακριβώς πριν την Κάμβρια περίοδο. Ανακοινώθηκε ως νέα περίοδος μόλις το 2004 από την IUGS (Υπηρεσία Γεωλογικών Ερευνών) και είναι η πρώτη καινούργια γεωλογική περίοδος εδώ και 120 χρόνια.

Η Ντικινσόνια, ένας οργανισμός της εποχής

Άρχισε μετά την Μαρινοάνια περίοδο παγετώνων, πριν 635 εκατομμύρια χρόνια, και τελείωσε πριν 543 εκατομμύρια χρόνια. Ξεχωρίζει χάρις σε ένα στρώμα φτωχό σε C-13. Αυτήν την περίοδο εμφανίζονται οι πρώτοι πολύπλοκοι οργανισμοί, όπως το τριχοφύκος, που είναι γνωστοί από τα βιοδηλωτικά ίχνη τους.

Τα ζώα αυτής της εποχής έμοιαζαν με σκουλήκια με πόδια, δίσκους ή σάκους και είναι οι πρώτοι γνωστοί πολυκύτταροι οργανισμοί, όμως δεν μοιάζουν με την σημερινή ζωη. Εκατό γένη είναι γνωστά, όπως η Αρκαρούα, η Χάρμια, η Ντικινσόνια, η Εντιάκαρα, η Μαριβαντέα, η Ονέγκα, το Πτεριδίντιο και η Γιόργια.