Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (συντ. ΕΕΤΤ) είναι ανεξάρτητη αρχή με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Αποτελεί την Εθνική Ρυθμιστική Αρχή (ΕΡΑ) σε θέματα παροχής υπηρεσιών/δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συναφών ευκολιών και υπηρεσιών, καθώς και ταχυδρομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Η λειτουργία της διέπεται από τα άρθρα 6 έως 11 του Ν.4070 (ΦΕΚ 82/Α/2012).

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
Γενικές πληροφορίες
Σύσταση1 Ιανουαρίου 1992, πριν 32 έτη (1992-01-01)
ΔικαιοδοσίαΒουλή των Ελλήνων
ΈδραΛεωφ. Κηφισίας 60, 151 25 Μαρούσι
Υπάλληλοι217
ΠρόεδροςΚωνσταντίνος Μασσέλος
Ιστότοποςwww.eett.gr

Η ΕΕΤΤ ρυθμίζει, εποπτεύει και ελέγχει:

  • Την αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στην οποία δραστηριοποιούνται ιδίως οι επιχειρήσεις/πάροχοι σταθερής ή/και κινητής τηλεφωνίας, ασύρματων επικοινωνιών και Διαδικτύου.
  • Τη χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, έχοντας, μεταξύ άλλων, αρμοδιότητα για τη χορήγηση, την ανάκληση ή τον περιορισμό των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και την αδειοδότηση κατασκευών κεραιών, καθώς και για θέματα που αφορούν στις προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά και χρήσης συσκευών ραδιοεξοπλισμού.
  • Την ταχυδρομική αγορά, στην οποία δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Επίσης, η ΕΕΤΤ ασκεί αρμοδιότητες επιτροπής ανταγωνισμού, διαθέτοντας όλες τις εξουσίες και τα δικαιώματα ελέγχου της, κατά την εφαρμογή της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας του ελεύθερου ανταγωνισμού στις παραπάνω αγορές. Υπό αυτό το πρίσμα, εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία των αγορών, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τους κινδύνους στρέβλωσης του ανταγωνισμού και προασπίζοντας τα δικαιώματα των χρηστών.[1]

Σημαντικά ορόσημα στη λειτουργία και εξέλιξη της EETT Επεξεργασία

1992 Ιδρύεται η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών (ΕΕΤ), με τον Ν.2075/1992, ως ανεξάρτητη κρατική αρχή, με αρμοδιότητες στον τομέα φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, την υπό απελευθέρωση αγορά τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, μεταξύ των οποίων η χορήγηση των σχετικών αδειών, αλλά και η μέριμνα για την τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού.
1995 Ξεκινά η λειτουργία της ΕΕΤ.
1998 Ανατίθεται στην ΕΕΤ η επιπρόσθετη ευθύνη για την εποπτεία και ρύθμιση της αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών, με τον Ν.2668/1998, ο οποίος καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της εν λόγω αγοράς. Η Αρχή μετονομάζεται σε Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).
2000 Με τον Ν.2867/2000, ενισχύεται ο ρυθμιστικός, εποπτικός και ελεγκτικός ρόλος της ΕΕΤΤ, στην πλήρως απελευθερωμένη πλέον αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μετά την κατάργηση των αποκλειστικών δικαιωμάτων και του νομικού μονοπωλίου του ΟΤΕ στη σταθερή (φωνητική) τηλεφωνία και το σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο.
2003 Ενισχύονται οι αρμοδιότητες της ΕΕΤΤ στην ταχυδρομική αγορά, με την τροποποίηση του Ν.2668/1998. Το νέο πλαίσιο καθορίζεται με τον N.3185/2003 για το σταδιακό άνοιγμα της ταχυδρομικής αγοράς στον ανταγωνισμό και την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της ΕΕΤΤ στην εν λόγω αγορά.
2006 Καθορίζεται το πλαίσιο παροχής δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφών ευκολιών και διευρύνονται οι αρμοδιότητες της ΕΕΤΤ. Το νέο πλαίσιο καθορίζεται με τον Ν.3431/2006 περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που ενσωμάτωσε νεότερες ευρωπαϊκές ρυθμίσεις.
2012 Αυξάνονται οι αρμοδιότητες της ΕΕΤΤ, όπως προβλέπεται στους Ν.4070/2012 και 4053/2012, σχετικά με την αρμοδιότητα διαχείρισης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων για υπηρεσίες επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής και την εξασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας και αποτελεσματικότητας, σε ζητήματα όπως, η αδειοδότηση κατασκευών κεραιών, η ανάλυση αγορών και η προστασία των καταναλωτών.
2020 Με τον Ν.4727/2020 ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, όπως αυτός θεσπίστηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1972. Ο Κώδικας επικαιροποιεί και αντικαθιστά την προϋφιστάμενη δέσμη οδηγιών για τη ρύθμιση του τομέα. Σε αυτή τη βάση, o Ν.4727/2020 αντικαθιστά το μεγαλύτερο μέρος του Ν.4070/2012.

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. «Αρμοδιότητες». EETT | Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων. Ανακτήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2023. 

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι Επεξεργασία

Ιστοσελίδα της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνισης