Εθνική βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη ιδρυμένη από το κράτος

Με τον όρο Εθνική Βιβλιοθήκη φέρεται συνήθως η σημαντικότερη ή μεγαλύτερη βιβλιοθήκη μιας χώρας, η οποία χρηματοδοτείται από το κράτος και σύμφωνα με την UNESCO, είναι υπεύθυνη για τη συγκέντρωση και διατήρηση της εθνικής πνευματικής, κυρίως εκδοτικής, παραγωγής προς όφελος των μελλοντικών γενιών. Ο θεσμός της ελεύθερης προς πρόσβαση Εθνικής Βιβλιοθήκης, με την υποχρέωση να συγκεντρώνει την εθνική παραγωγή, έχει τις ρίζες του στο 17ο αιώνα, με πυρήνα βασιλικές και ιδιωτικές συλλογές, κυρίως σπάνιων εκδόσεων και χειρογράφων.

Μια Εθνική Βιβλιοθήκη λειτουργεί, συνήθως, ως βιβλιοθήκη παρακαταθήκης με σκοπό να συγκεντρώσει όλες τις εκδόσεις και τον πνευματικό πλούτο που εκδίδεται σε κάθε χώρα (διαδικασία που στις περισσότερες χώρες ρυθμίζεται με σχετική νομοθεσία), καθώς και τις ξένες εκδόσεις που αφορούν την χώρα. Είναι επίσης υπεύθυνη για τη δημοσίευση Εθνικής Βιβλιογραφίας - τρέχουσας και αναδρομικής-, τη συγκρότηση Συλλογικών Καταλόγων και την έκδοση των αριθμών ISBN (International Standard Book Number) για τα βιβλία που εκδίδονται στη χώρα. Τέλος λειτουργεί και ως το Εθνικό Κέντρο Βιβλιογραφικής Πληροφόρησης. Χρήστες μιας Εθνικής Βιβλιοθήκης μπορούν να είναι όλοι ανεξαιρέτως οι πολίτες αλλά και οι επισκέπτες μιας χώρας,

Η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου των ΗΠΑ, κτήριο Τζέφερσον

Είναι πιθανόν σε μια χώρα να υπάρχουν περισσότερες από μια Εθνικές Βιβλιοθήκες, όπως για παράδειγμα στη Μεγάλη Βρετανία όπου υπάρχουν οι η British Library, η National Library of Scotland, η National Library of Wales κ.λπ. Επίσης μπορεί μια Εθνική Βιβλιοθήκη να έχει ταυτόχρονα και μια άλλη ιδιότητα και να εξυπηρετεί και κάποιους άλλους σκοπούς, όπως η Library of Congress των ΗΠΑ και η National and University Library της Κροατίας.

ΒιβλιογραφίαΕπεξεργασία

  • Μπώκος Γ., “Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφόρησης”, Αθήνα: Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2001
  • Πρότυπο ISO 2789-1974
  • Συλλογικό “In National Libraries”, London: AsLib - Volume 6, 1987

Εξωτερικοί ΣύνδεσμοιΕπεξεργασία