Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης

Ο Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) είναι ο κύριος φορέας κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα. Αποτελεί τη συνένωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης που υπήρχαν στη χώρα πριν την 1 Ιανουαρίου 2017, ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του νέου φορέα.

Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Γενικές πληροφορίες
Σύσταση12 Μαΐου 2016
Λειτούργησε από 1 Ιανουαρίου 2017
Πρώην φορείςΙΚΑ
ΔικαιοδοσίαΕλληνική Δημοκρατία
ΈδραΑγίου Κωνσταντίνου 8, Αθήνα, Ελλάδα
ΔιοικητήςΑλέξανδρος Βαρβέρης
ΥπαγωγήΥπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Ιστότοποςwww.efka.gov.gr/el

Στόχος δημιουργίας του ΕΦΚΑ είναι η ενοποίηση των προϋπαρχόντων φορέων κοινωνικής ασφάλισης και η απλοποίηση και ο εκσυγχρονισμός όλων των σχετικών ασφαλιστικών διαδικασιών. Στόχος είναι, επίσης, οι διάφορες συναλλαγές με τον πολίτη να πραγματοποιούνται πιο γρήγορα και αποτελεσματικά και με την πλήρη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Άλλοι στόχοι δημιουργίας του ΕΦΚΑ είναι η εξοικονόμηση πόρων αλλά και η εξάλειψη της εισφοροδιαφυγής.

Ο ΕΦΚΑ δημιουργήθηκε μετά την ψήφιση του Ν. 4387/2016, οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 13/05/2016 με έναρξη λειτουργίας του οργανισμού την 1η Ιανουαρίου 2017. Βρίσκεται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Εντασσόμενοι φορείς, κλάδοι, τομείς και λογαριασμοί στον ΕΦΚΑ

Επεξεργασία

Ο ΕΦΚΑ αποτελείται από ένα κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών, στον οποίο εντάσσονται οι παρακάτω φορείς, με τους κλάδους, τομείς και λογαριασμούς τους ως εξής:

Επικουρικά Ταμεία

Επεξεργασία
 • Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ)
 • Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ)
 • Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ)

Ταμεία Πρόνοιας (Εφάπαξ)

Επεξεργασία
 • Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ)

Μη Εντασσόμενοι φορείς, κλάδοι, τομείς και λογαριασμοί στον ΕΦΚΑ

Επεξεργασία
 • Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.)
 • Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων (Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ)
 • Επαγγελματικό Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών (Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π – ΝΠΙΔ)
 • Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (Τ.Ε.Α-Ε.Α.Π.Α.Ε – ΝΠΙΔ).
 • Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού (ΜΤΝ)
 • Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ)
 • Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (ΜΤΑ)

Στον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών περιέρχονται και οι εν γένει συνταξιοδοτικές αρμοδιότητες, οι οποίες ασκούνται κατά την έναρξη ισχύος του νόμου από τη Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών. Στον ως άνω κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών του ΕΦΚΑ περιέρχονται και οι αρμοδιότητες των φορέων, κλάδων, τομέων και λογαριασμών πρόνοιας που δεν εντάσσονται σε αυτόν και αφορούν σε παροχές σε χρήμα.

Οργανόγραμμα του ΕΦΚΑ

Επεξεργασία

Το αρχικό οργανόγραμμα του ΕΦΚΑ περιελάμβανε έναν διοικητή και δύο υποδιοικητές.

Την 23η Ιανουαρίου 2019 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ υπ' αριθ 8, το Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθ. 8 με τίτλο: Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) δηλαδή το Οργανόγραμμα του ΕΦΚΑ.[1]

Διατελέσαντες διοικητές

Επεξεργασία

Από την έναρξη λειτουργίας του ΕΦΚΑ διοικητές έχουν διατελέσει οι εξής:

Όνοματεπώνυμο Έναρξη Θητείας Λήξη Θητείας Σχόλιο
Αθανάσιος Μπακαλέξης 1 Ιανουαρίου 2017 11 Απριλίου 2018 Ίδρυση Ε.Φ.Κ.Α
Λάμπρος Σέμπος 11 Απριλίου 2018 23 Αυγούστου 2019 Παραίτηση προκατόχου
Χρήστος Χάλαρης 23 Αυγούστου 2019 27 Μαΐου 2021 Παραίτηση προκατόχου
Παναγιώτης Δουφεξής 27 Μαΐου 2021 5 Οκτωβρίου 2023 Αντικατάσταση
Αλέξανδρος Βαρβέρης 5 Οκτωβρίου 2023 Αντικατάσταση

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι

Επεξεργασία