Εθνικός φιλελευθερισμός

πολιτική ιδεολογία

O Εθνικός φιλελευθερισμός αποτελεί μια παραλλαγή του φιλελευθερισμού, που συνδυάζει τον εθνικισμό με ορισμένες φιλελεύθερες πολιτικές, ιδίως όσον αφορά την εκπαίδευση, τις σχέσεις κράτους-Εκκλησίας, και της σύγχρονης και αποτελεσματικής γραφειοκρατικής διαχείρισης. Οι ρίζες του βρίσκονται στη Κεντρική Ευρώπη του 19ο αιώνα, στις επικρίσεις του κρατούντος συντηρητικού φιλελευθερισμού όσον αφορά την ανεξέλεγκτη ελευθερία του διεθνούς εμπορίου. Ο εθνικοφιλελευθερισμός προτείνει αντίθετα τη συνεργασίας μεταξύ κυβέρνησης και εθνικής βιομηχανίας στα πλαίσια ενός καθεστώτος μέτριου προστατευτισμού, προτιμησιακών δασμολογίων, επιδότηση της νηπιακής βιομηχανίας κλάδων στρατηγικής σημασίας για την εθνική ανάπτυξη , και διάφορες μορφές βιομηχανικού σχεδιασμού. Σήμερα, φαίνεται να αναδεικνύεται σε εναλλακτική πρόταση ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικότερα στη παγκοσμιοποίηση με τη τρέχουσα μορφή τους.