Εθνογραφία

ποιοτική έρευνα εξερεύνησης πολιτιστικών φαινομένων

Η εθνογραφία (από τις λέξεις έθνος και γράφω) είναι μια μέθοδος της Ανθρωπολογίας και ειδικότερα επιμέρους κλάδους της όπως η Κοινωνική/Πολιτισμική Ανθρωπολογία ή Εθνολογία, η Λαογραφία και η Αρχαιολογία. Πρόκειται για τη συστηματική μελέτη ανθρώπων και πολιτισμών μέσω επιτόπιας έρευνας. Μέσω της εθνογραφίας ερευνώνται πολιτιστικά φαινόμενα, στα οποία ο ερευνητής παρατηρεί την κοινωνία ως αντικείμενο μελέτης. Η εθνογραφία είναι το μέσο για την γραπτή πολιτιστική παρατήρηση μιας ομάδας. Η εθνογραφική μελέτη πεδίου ή η αναφορά εθνογραφικού περιστατικού αντανακλά την γνώση και το σύστημα νοημάτων στην ζωή μιας πολιτισμικής ομάδας[1][2][3].

Η εθνογραφία, όπως και η παρουσίαση των εμπειρικών δεδομένων σχετικά με τις ανθρώπινες κοινωνίες και πολιτισμούς, υπήρξε πρωτοπόρος στους βιολογικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς κλάδους της ανθρωπολογίας, αλλά έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής στις κοινωνικές επιστήμες γενικότερα και την κοινωνιολογία ειδικότερα[4]. Περιλαμβάνει μελέτες στην επικοινωνία και την ιστορία -μελέτη εθνοτικών ομάδων, χαρακτηριστικά κοινωνικής ευημερίας, υλικότητα, την πνευματικότητα και ζητήματα εθνογένεσης[5]. Η τυπική εθνογραφία είναι ολιστική μελέτη[6][7] και περιλαμβάνει ζητήματα ιστορίας, φυσικής γεωγραφίας, κλίματος και περιβάλλοντος. Επίσης, καταγράφει όλες τις παρατηρούμενες συμπεριφορές και περιγράφει όλες τις συμβολικές και νοηματικές σχέσεις, χρησιμοποιώντας έννοιες που αποφεύγουν αιτιατές ερμηνείες.

Σημειώσεις παραπομπές

Επεξεργασία
  1. Geertz, C. (1973). Thick description: Toward an Interpretive Theory of Culture.
  2. In The Interpretation of Cultures: Selected Essays (pp. 3-30). New York: Basic Books, Inc., Publishers
  3. Philipsen, G. (1992). Speaking Culturally: Explorations in Social Communication. Albany, New York: State University of New York Press
  4. "Ethnology" at dictionary.com.
  5. Токарев, Сергей Александрович (1978). Αρχειοθετημένο αντίγραφο История зарубежной этнографии (στα Russian). Наука. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 19 Μαΐου 2003. Ανακτήθηκε στις 18 Απριλίου 2017. 
  6. Ember, Carol and Melvin Ember, Cultural Anthropology (Prentice Hall, 2006), chapter one.
  7. Heider, Karl. Seeing Anthropology. 2001. Prentice Hall, Chapters One and Two.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία