Το εθνόσημο της Αρμενίας αποτελείται από έναν αετό και ένα λιοντάρι που κρατούν μια ασπίδα (θυρεό). Το έμβλημα συνδυάζει παλιά και νέα σύμβολα. Ο αετός και το λιοντάρι είναι αρχαία αρμενικά σύμβολα που χρονολογούνται από τα πρώτα αρμενικά Βασίλεια, τα οποία ήκμασαν προ Χριστού. Ο ίδιος ο θυρεός αποτελείται από πολλά αντικείμενα. Έτσι, στο κέντρο του είναι η απεικόνιση του όρους Αραράτ, όπου η Κιβωτός του Νώε προσάραξε έπειτα από το μεγάλο Κατακλυσμό.

Το εθνόσημο της Αρμενίας.

Γύρω από το όρος Αραράτ υπάρχουν τα σύμβολα των παλιών δυναστειών της Αρμενίας. Κάτω αριστερά βρίσκεται το έμβλημα της δυναστείας των Αρταξιαδών (1ος αι. μ. Χ.) και πάνω αριστερά το έμβλημα της δυναστείας των Βαγρατιδών/Βαγρατούνι (7ος- 11ος αι.). Πάνω δεξιά, βρίσκεται το έμβλημα της πρώτης δυναστείας της χριστιανικής Αρμενίας, των Αρσακιδών (1ος αι.- 428), ενώ κάτω δεξιά είναι το έμβλημα της δυναστείας των Ρουβενιδών (κυβέρνησε στην Κάτω Αρμενία, γνωστότερη ως Κιλικία και ήκμασε το 12ο και 13ο αιώνα). Ξένες δυνάμεις κυβέρνησαν την Αρμενία μέχρι το 1918 και ακολούθησε περίοδος βραχύβιας ανεξαρτησίας. Το εθνόσημο προέρχεται από αυτήν την περίοδο και το ξίφος στο κάτω μέρος του συμβολίζει το τέλος της εξωτερικής διακυβέρνησης και τον πόθο να αμυνθεί κανείς για την Αρμενία.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία