Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Μοντανισμός»

1.082 bytes προστέθηκαν ,  πριν από 11 έτη
 
== Δομή των μοντανιστικών κοινοτήτων ==
Οι μοντανιστικές κοινότητες, παρά την μεγάλη ισχύ των χαρισματούχων προφητών, είχαν παράλληλα και ένα ιδιότυπο '''[[Ιερέας|ιερατείο''']], δηλ. πατριάρχες, κοινωνούς, επισκόπους, πρεσβυτέρους, διακόνους και άλλους χαρισματούχους (Επιφανίου, ''Κατά αιρέσεων'', 49,2), οι οποίοι όμως δεν είχαν πάντοτε σαφή κανονική ή λειτουργική διάκριση της πνευματικής τους εξουσίας. Εξέχουσα θέση στις μοντανιστικές κοινότητες κατείχαν βεβαίως οι προφήτες και οι προφήτιδεςπροφήτισσες, οι οποίοι συνέχιζαν να προφητεύουν και μετά τον θάνατο της Μαξιμίλλας, παρά την ανωτέρω απαισιόδοξη ρήση της. ΟιΣτις μοντανιστικέςτάξεις κοινότητεςτων είχαν άρτια οργάνωση[[Πρεσβύτερος|πρεσβυτέρων]] και διέθεταντων '''κοινό[[Επίσκοπος|επισκόπων]] ταμείο''',ήταν στοδυνατή οποίοη συγκεντρώνονταν από ειδικούς υπαλλήλους οι προσφορές των μοντανιστώνείσοδος και από το οποίο ελάμβαναν τους μισθούς τους τα μέλη του ιερατείουγυναικών.<ref>«{{Πολυτονικό|Ἐπίσκοποί '''Είχετε δηλαδήπαρ΄ καθιερωθήαὐτοῖς ηγυναῖκες μισθοδοσίακαὶ τουπρεσβύτεροι ιερατείουγυναῖκες μεκαὶ τιςτὰ προσφορές των μελών των μοντανιστικών κοινοτήτων'''ἄλλα}}». Ο Απολλώνιος, ο οποίος έγραψε εναντίον του Μοντανισμού, κατηγορεί τον Μοντανό ότι "''πρακτήρας χρημάτων καταστήσας, ό έπ' ονόματι προσφορών την δωροληψίαν επιτεχνώμενος, ο σαλάρια χορηγών τοις κηρύσσουσιν αυτόν τον λόγον, ίνα δια της γαστριμαργίας η διδασκαλία του λόγου κρατύνηται''" (ΕυσεβίουΕπιφάνειος, ''Εκκλ.Κατά ΙστορίαΑιρέσεων'', V, 18, 2).243)</ref>
 
ΣτηνΟι τάξημοντανιστικές τουκοινότητες Ιερατείουείχαν αυτούάρτια ήτανοργάνωση δυνατήκαι ηδιέθεταν είσοδοςκοινό ταμείο, στο οποίο συγκεντρώνονταν από ειδικούς υπαλλήλους οι προσφορές των πιστών και γυναικώναπό το οποίο μισθοδοτούνταν τα μέλη του ιερατείου. ΚατάΟ [[Απολλώνιος Εφέσου]], ένας πολέμιος του κινήματος, κατηγορούσε τον ίδιοΜοντανό αντιμοντανιστήότι, Απολλώνιοκαταχρώμενος τα χρήματα των πιστών, οπλήρωνε κήρυκες για να επεκτείνουν τη διδασκαλία του, Μοντανόςότι υπήρξε εισηγητής αυστηρού ασκητικού βίου, παρουσιάζεταιότι δεδιέλυε ωςγάμους οκαι όριζε ημέρες [[νηστείας]] καθώς και ότι συγκέντρωνε τους πιστούς σε μικρασιατικές πόλεις που τις αποκαλούσε «[[Ιερουσαλήμ]]».<ref>«{{Πολυτονικό|[Ο Απολλώνιος] τὰς μὲν φερομένας αὐτῶν προφητείας ψευδεῖς οὔσας κατὰ λέξιν εὐθύνων, τὸν δὲ βίον τῶν τῆς αἱρέσεως ἀρχηγῶν ὁποῖός τις γέγονεν, διελέγχων· αὐτοῖς δὲ ῥήμασιν περὶ τοῦ Μοντανοῦ ταῦτα λέγοντος ἄκουε· ἀλλὰ τίς ἐστιν οὗτος ὁ πρόσφατος διδάσκαλος, τὰ ἔργα αὐτοῦ καὶ ἡ διδασκαλία δείκνυσιν. Οὗτός ἐστιν ὁ "''διδάξας λύσεις γάμων, ο νηστείας νομοθετήσας, ο ΠεπούζανΠέπουζαν καικαὶ Τύμιον ΙερουσαλήμἹερουσαλὴμ ονομάσας...ὀνομάσας (πόλεις δ΄ εἰσὶν αὗται μικραὶ τῆς Φρυγίας), τουςτοὺς πανταχόθεν εκείἐκεῖ συναγαγείνσυναγαγεῖν εθέλων''"ἐθέλων, ὁ πρακτῆρας χρημάτων καταστήσας, ὁ ἐπ΄ ὀνόματι προσφορῶν τὴν δωροληψίαν ἐπιτεχνώμενος, ὁ σαλάρια χορηγῶν τοῖς κηρύσσουσιν αὐτοῦ τὸν λόγον, ἵνα διὰ τῆς γαστριμαργίας ἡ διδασκαλία τοῦ λόγου κρατύνηται}}». (Ευσεβίου, ''Εκκλ. Ιστορία'', V, 5.18, 2)</ref> Κατά τον [[Ιππόλυτος|Ιππόλυτο]], οι μοντανιστές "''καινίζουσι νηστείας και εορτάς και ξηροφαγίας και ραφανοφαγίας, φάσκοντες υπό των γυναίων δεδιδάχθαι''" (Ιππολύτου, ''Έλεγχος'', VIII, 19).
 
== Η Θεία Λατρεία στον Μοντανισμό ==
10.805

επεξεργασίες