Λαοδίκη Α΄ της Συρίας: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων