Πεχάμετρο: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

καμία σύνοψη επεξεργασίας
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
 
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
Το pH(puissance Hydrogene = δύναμη σε ιόντα υδρογόνου) ορίζεται σύμφωνα με την σχέση: pH= -log[H+] όπου [H+] είναι η συγκέντρωση των υδρογόνο ιόντων.
Η παραπάνω σχέση δεν είναι απόλυτα ακριβής. Λόγο τον αλληλεπιδράσεων των ιόντων στο διάλυμα ο ορισμός του pH γίνεται: όπου α είναι η ενεργότητα του ιόντος.
Η ενεργότητα συνδέεται με την συγκέντρωση με την σχέση α=cγ , όπου γ είναι ο συντελεστής ενεργότητας του ιόντος και c η πραγματική του συγκέντρωση σε mol/dm3.
Ανώνυμος χρήστης