Λαοδίκεια η Φρυγική: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων