Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Βοήθεια:Οδηγός προφοράς IPA»

καμία σύνοψη επεξεργασίας
!  [[Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο|IPA]] 
! Παράδειγμα στα ελληνικά
! Παράδειγμα στα αγγλικά
|-
|<big>i</big>
| [[wikt:ήλιος|'''ή'''λιος]]
|
|-
| <big>iː</big>
|
| -
| gr'''ee'''n
 
|-
| <big">{{IPA|ɪ}}</big>
| -
|
|-
| <big>e</big>
|
| -
|
 
|-
| <big>e:</big>
| -
|
 
|-
| <big>ei</big>
| -
|
 
|-
| <big>{{IPA|eɪ}}</big>
|
| -
|
 
|-
| <big>ea</big>
|
| -
|
 
|-
| <big>{{IPA|ɛ}}</big>
| [[wikt:μέλι|μ'''έ'''λι]]
| r'''e'''d
 
|-
| <big>{{IPA|ɛː}}</big>
|
| -
|
 
|-
| <big>{{IPA|ɛi}}</big>
|
| -
|
 
|-
| <big>{{IPA|ɛə}}</big>
| -
|th'''e'''re
|-
| <big>{{IPA|æ}}</big>
|
| -
|
|-
| <big>y</big>
| -
|
|-
| <big>y:</big>
| -
|
 
|-
| <big>{{IPA|ʏ}}</big>
| -
|
 
|-
| <big>{{IPA|ø}}</big>
| -
|
 
|-
| <big>{{IPA|øː}}</big>
| -
|
 
|-
| <big>{{IPA|œ}}</big>
|
| -
|
 
|-
| <big>{{IPA|œ̞ː}}</big>
| -
|
 
|-
| <big>{{IPA|ɨ}}</big>
| -
|
 
|-
| <big>{{IPA|ə}}</big>
| -
|
 
|-
| <big>{{IPA|ɐ}}</big>
| -
|
 
|-
| <big>{{IPA|ɜ}}</big>
| -
|
 
|-
| <big>{{IPA|ɜː}}</big>
| -
|
 
|-
| <big>{{IPA|ɝ}}</big>
| -
|
 
|-
| <big>a</big>
| [[wikt:άνω|'''ά'''νω]]
|
 
|-
| <big>a:</big>
|
| -
|
 
|-
| <big>{{IPA|aɪ}}</big>
| -
|
 
|-
| <big>{{IPA|ʉ}}</big>
| -
|
 
|-
| <big>{{IPA|ʉ:}}</big>
| -
|
 
|-
| <big>{{IPA|ɵ}}</big>
|
| -
|
 
|-
| <big>{{IPA|ɯ}}</big>
| -
|
 
|-
| <big>{{IPA|ɤ}}</big>
| -
|
 
|-
| <big>{{IPA|ʌ}}</big>
| -
|
 
|-
| <big>{{IPA|ʌ:}}</big>
| -
|
 
|-
| <big>{{IPA|ʌu}}</big>
| -
|
 
|-
| <big>{{IPA|ɑ}}</big>
|
| -
|
 
|-
| <big>{{IPA|ɑː}}</big>
|
| -
|
 
|-
| <big>au</big>
|
| -
|
 
|-
| <big>{{IPA|aʊ}}</big>
| -
|
 
|-
| <big>{{IPA|u}}</big>
| [[wikt:μου|μ'''ου''']]
|
 
|-
| <big>{{IPA|uː}}</big>
| -
|
 
|-
| <big>{{IPA|ʊ}}</big>
|
| -
|
 
|-
| <big>{{IPA|ʊə}}</big>
|
| -
|
 
|-
| <big>o</big>
|
| -
|
|-
| <big>o:</big>
| -
|
 
|-
| <big>{{IPA|ɔ}}</big>
| [[wikt:πάνω|πάν'''ω''']]
|
 
|-
| <big>{{IPA|ɔː}}</big>
| -
|
 
|-
| <big>{{IPA|əʊ}}</big>
| -
|
 
|-
| <big>{{IPA|oʊ}}</big>
|
| -
|
 
|-
| <big>{{IPA|ɔɪ}}</big>
| -
|
 
|-
| <big>{{IPA|ɪə}}</big>
|
| -
|
 
|-
| <big>{{IPA|ɒ}}</big>
|
| -
|
 
|-
| <big>{{IPA|ã}}</big>
|
| -
|
 
|-
| <big>{{IPA|̃ɜ}}</big>
|
| -
|
 
|-
| <big>{{IPA|̃ɔ}}</big>
| -
|
 
|-
| <big>{{IPA|̃œ}}</big>
| -
|
 
|}
 
! &nbsp;[[Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο|IPA]]&nbsp;
! Παράδειγμα στα ελληνικά
! Παράδειγμα στα αγγλικά
|-
| <big>p</big>
| [[wikt:παπάς|'''π'''α'''π'''άς]]
|
|-
| <big>pʰ</big>
|
| -
|
 
|-
| <big>b</big>
| [[wikt:μπύρα|'''μπ'''ύρα]]
|
 
|-
| <big>t</big>
| [[wikt:μητέρα|μη'''τ'''έρα]]
|
|-
| <big>tʰ</big>
| -
|
 
|-
| <big>d</big>
| [[wikt:ντομάτα|'''ντ'''ομάτα]]
|
 
|-
| <big>{{IPA|ʧ}}</big>
|
| -
|
 
|-
| <big>{{IPA|ʤ}}</big>
|
| -
|
 
|-
| <big>c</big>
| [[wikt:και|'''κ'''αι]]
|
 
|-
| <big>{{IPA|ɟ}}</big>
| [[wikt:γκιόνης|'''γκι'''όνης]]
|
 
|-
| <big>k</big>
| [[wikt:κάτω|'''κ'''άτω]]
|
 
|-
| <big>kʰ</big>
| -
|
 
|-
| <big>g</big>
| [[wikt:γκάζι|'''γκ'''άζι]]
|
 
|-
| <big>q</big>
| -
|
 
|-
| <big>{{IPA|φ}}</big>
| -
|
 
|-
| <big>{{IPA|β}}</big>
| -
|
 
|-
| <big>f</big>
| [[wikt:φέτα|'''φ'''έτα]]
|
 
|-
| <big>v</big>
| [[wikt:βόδι|'''β'''όδι]]
|
 
|-
| <big>Theta|{{IPA|θ}}</big>
| [[wikt:θέμα|'''θ'''έμα]]
|
 
|-
| <big>{{IPA|ð}}</big>
| [[wikt:δέμα|'''δ'''έμα]]
|
 
|-
| <big>s</big>
| [[wikt:μισώ|μι'''σ'''ώ]]
|
 
|-
| <big>z</big>
|[[wikt:μαζεύω|μα'''ζ'''εύω]], [[wikt:κόσμος|κό'''σ'''μος]]
|
 
|-
| <big>{{IPA|ʃ}}</big>
|
| -
| '''sh'''ip
 
|-
| <big>{{IPA|ʒ}}</big>
| -
|
 
|-
| <big>ç</big>
| [[wikt:χέρι|'''χ'''έρι]]
|
|-
| <big>ɕ</big>
|
|
|-
 
|-
| <big>{{IPA|ʝ}}</big>
| [[wikt:για|'''γι'''α]]
|
 
|-
| <big>x</big>
| [[wikt:χάνω|'''χ'''άνω]]
|
 
|-
| <big>{{IPA|ɣ}}</big>
| [[wikt:γάτα|'''γ'''άτα]]
|
 
|-
| <big>h</big>
| -
|
 
|-
| <big>{{IPA|ɦ}}</big>
| -
|
 
|-
| <big>m</big>
| [[wikt:αίμα|αί'''μ'''α]]
|
 
|-
| <big>{{IPA|ɱ}}</big>
| [[wikt:έμφαση|έ'''μ'''φαση]]
|
 
|-
| <big>n</big>
| [[wikt:άνω|ά'''ν'''ω]]
|
 
|-
| <big>{{IPA|ɲ}}</big>
| [[wikt:πανιά|πα'''νι'''ά]]
|
 
|-
| <big>{{IPA|ŋ}}</big>
| [[wikt:άγχος|ά'''γ'''χος]]
|
 
|-
| <big>{{IPA|ɴ}}</big>
| -
|
 
|-
| <big>l</big>
| [[wikt:καλός|κα'''λ'''ός]]
|
 
|-
| <big>{{IPA|ʎ}}</big>
| [[wikt:ήλιος|ή'''λι'''ος]]
|
 
|-
| <big>{{IPA|ɫ}}</big>
| -
|
 
|-
| <big>{{IPA|ɾ}}</big>
| [[wikt:πάρα|πά'''ρ'''α]]
|
 
|-
| <big>r</big>
| -
|
 
|-
| <big>{{IPA|ɻ}}</big>
| -
|
 
|-
| <big>{{IPA|ʀ}}</big>
| -
|
|-
| <big>w</big>
| -
|
 
|-
| <big>{{IPA|ɥ}}</big>
| -
|
 
|-
| <big>j</big>
| [[wikt:βαριέμαι|βαρ'''ι'''έμαι]]
|
 
|-
| <big>{{IPA|ʂ}}</big>
| -
|
|-
| <big>{{IPA|ɧ}}</big>
| -
|
|}
</div>
3.528

επεξεργασίες