Πάπας Ιωάννης ΙΑ΄: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων