Σλοβακικά κέρματα ευρώ: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων