Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Ορθόδοξο εορτολόγιο»

πρότυπο "Πύλη"
(πρότυπο "Πύλη")
Οι εορτές της Ορθόδοξης ανατολικής εκκλησίας είναι δύο ειδών: σταθερές και [[κινητές εορτές|κινητές]]. Οι σταθερές εορτάζονται την ίδια ημερομηνία κάθε χρόνο, ενώ η ημερομηνία των κινητών εορτών μεταβάλλεται από χρόνο σε χρόνο. Συνήθως οι κινητές εορτές σχετίζονται με την ημερομηνία εορτασμού του [[Πάσχα]], που και αυτή είναι μεταβαλλόμενη από χρόνο σε χρόνο.
 
Η τάξη και οι απαραίτητες οδηγίες για όλες τις κινητές και ακίνητες εορτές του έτους περιλαμβάνονται στο Τυπικό της Εκκλησίας (βλέπε http://www.ec-patr.org/gr/typikon και http://www.typikon.gr). Οι εορτές και επέτειοι που αναφέρονται σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία, εορτάζονται από τους [[Παλαιοημερολογίτες]] 13 μέρες αργότερα.
{{Πύλη|Ορθοδοξία/Εορτολόγιο}}
 
Στην επόμενη λίστα υπάρχουν σύνδεσμοι προς τις εορτές και επετείους '''σταθερής''' ημερομηνίας για την [[Ορθοδοξία]]. Όλες οι ημερομηνίες εορτών που σχετίζονται με το [[Πάσχα]] είναι κινητές και δεν περιλαμβάνονται. Οι εορτές και επέτειοι που αναφέρονται σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία, εορτάζονται από τους [[Παλαιοημερολογίτες]] 13 μέρες αργότερα.
 
 
 
{|-
| [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιανουαρίου|Ιανουάριος]]
|<small>[[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιανουαρίου#-- 1 Ιανουαρίου --|1]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιανουαρίου#-- 2 Ιανουαρίου --|2]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιανουαρίου#-- 3 Ιανουαρίου --|3]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιανουαρίου#-- 4 Ιανουαρίου --|4]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιανουαρίου#-- 5 Ιανουαρίου --|5]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιανουαρίου#-- 6 Ιανουαρίου --|6]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιανουαρίου#-- 7 Ιανουαρίου --|7]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιανουαρίου#-- 8 Ιανουαρίου --|8]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιανουαρίου#-- 9 Ιανουαρίου --|9]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιανουαρίου#-- 10 Ιανουαρίου --|10]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιανουαρίου#-- 11 Ιανουαρίου --|11]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιανουαρίου#-- 12 Ιανουαρίου --|12]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιανουαρίου#-- 13 Ιανουαρίου --|13]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιανουαρίου#-- 14 Ιανουαρίου --|14]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιανουαρίου#-- 15 Ιανουαρίου --|15]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιανουαρίου#-- 16 Ιανουαρίου --|16]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιανουαρίου#-- 17 Ιανουαρίου --|17]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιανουαρίου#-- 18 Ιανουαρίου --|18]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιανουαρίου#-- 19 Ιανουαρίου --|19]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιανουαρίου#-- 20 Ιανουαρίου --|20]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιανουαρίου#-- 21 Ιανουαρίου --|21]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιανουαρίου#-- 22 Ιανουαρίου --|22]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιανουαρίου#-- 23 Ιανουαρίου --|23]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιανουαρίου#-- 24 Ιανουαρίου --|24]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιανουαρίου#-- 25 Ιανουαρίου --|25]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιανουαρίου#-- 26 Ιανουαρίου --|26]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιανουαρίου#-- 27 Ιανουαρίου --|27]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιανουαρίου#-- 28 Ιανουαρίου --|28]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιανουαρίου#-- 29 Ιανουαρίου --|29]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιανουαρίου#-- 30 Ιανουαρίου --|30]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιανουαρίου#-- 31 Ιανουαρίου --|31]]</small>
|-
| [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Φεβρουαρίου|Φεβρουάριος]]
|<small>[[Ορθόδοξο εορτολόγιο Φεβρουαρίου#-- 1 Φεβρουαρίου --|1]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Φεβρουαρίου#-- 2 Φεβρουαρίου --|2]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Φεβρουαρίου#-- 3 Φεβρουαρίου --|3]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Φεβρουαρίου#-- 4 Φεβρουαρίου --|4]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Φεβρουαρίου#-- 5 Φεβρουαρίου --|5]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Φεβρουαρίου#-- 6 Φεβρουαρίου --|6]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Φεβρουαρίου#-- 7 Φεβρουαρίου --|7]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Φεβρουαρίου#-- 8 Φεβρουαρίου --|8]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Φεβρουαρίου#-- 9 Φεβρουαρίου --|9]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Φεβρουαρίου#-- 10 Φεβρουαρίου --|10]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Φεβρουαρίου#-- 11 Φεβρουαρίου --|11]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Φεβρουαρίου#-- 12 Φεβρουαρίου --|12]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Φεβρουαρίου#-- 13 Φεβρουαρίου --|13]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Φεβρουαρίου#-- 14 Φεβρουαρίου --|14]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Φεβρουαρίου#-- 15 Φεβρουαρίου --|15]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Φεβρουαρίου#-- 16 Φεβρουαρίου --|16]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Φεβρουαρίου#-- 17 Φεβρουαρίου --|17]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Φεβρουαρίου#-- 18 Φεβρουαρίου --|18]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Φεβρουαρίου#-- 19 Φεβρουαρίου --|19]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Φεβρουαρίου#-- 20 Φεβρουαρίου --|20]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Φεβρουαρίου#-- 21 Φεβρουαρίου --|21]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Φεβρουαρίου#-- 22 Φεβρουαρίου --|22]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Φεβρουαρίου#-- 23 Φεβρουαρίου --|23]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Φεβρουαρίου#-- 24 Φεβρουαρίου --|24]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Φεβρουαρίου#-- 25 Φεβρουαρίου --|25]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Φεβρουαρίου#-- 26 Φεβρουαρίου --|26]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Φεβρουαρίου#-- 27 Φεβρουαρίου --|27]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Φεβρουαρίου#-- 28 Φεβρουαρίου --|28]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Φεβρουαρίου#-- 29 Φεβρουαρίου --|(29)]]</small>
|-
| [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Μαρτίου|Μάρτιος]]
|<small>[[Ορθόδοξο εορτολόγιο Μαρτίου#-- 1 Μαρτίου --|1]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Μαρτίου#-- 2 Μαρτίου --|2]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Μαρτίου#-- 3 Μαρτίου --|3]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Μαρτίου#-- 4 Μαρτίου --|4]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Μαρτίου#-- 5 Μαρτίου --|5]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Μαρτίου#-- 6 Μαρτίου --|6]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Μαρτίου#-- 7 Μαρτίου --|7]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Μαρτίου#-- 8 Μαρτίου --|8]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Μαρτίου#-- 9 Μαρτίου --|9]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Μαρτίου#-- 10 Μαρτίου --|10]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Μαρτίου#-- 11 Μαρτίου --|11]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Μαρτίου#-- 12 Μαρτίου --|12]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Μαρτίου#-- 13 Μαρτίου --|13]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Μαρτίου#-- 14 Μαρτίου --|14]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Μαρτίου#-- 15 Μαρτίου --|15]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Μαρτίου#-- 16 Μαρτίου --|16]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Μαρτίου#-- 17 Μαρτίου --|17]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Μαρτίου#-- 18 Μαρτίου --|18]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Μαρτίου#-- 19 Μαρτίου --|19]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Μαρτίου#-- 20 Μαρτίου --|20]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Μαρτίου#-- 21 Μαρτίου --|21]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Μαρτίου#-- 22 Μαρτίου --|22]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Μαρτίου#-- 23 Μαρτίου --|23]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Μαρτίου#-- 24 Μαρτίου --|24]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Μαρτίου#-- 25 Μαρτίου --|25]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Μαρτίου#-- 26 Μαρτίου --|26]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Μαρτίου#-- 27 Μαρτίου --|27]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Μαρτίου#-- 28 Μαρτίου --|28]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Μαρτίου#-- 29 Μαρτίου --|29]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Μαρτίου#-- 30 Μαρτίου --|30]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Μαρτίου#-- 31 Μαρτίου --|31]]</small>
|-
| [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Απριλίου|Απρίλιος]]
|<small>[[Ορθόδοξο εορτολόγιο Απριλίου#-- 1 Απριλίου --|1]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Απριλίου#-- 2 Απριλίου --|2]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Απριλίου#-- 3 Απριλίου --|3]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Απριλίου#-- 4 Απριλίου --|4]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Απριλίου#-- 5 Απριλίου --|5]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Απριλίου#-- 6 Απριλίου --|6]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Απριλίου#-- 7 Απριλίου --|7]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Απριλίου#-- 8 Απριλίου --|8]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Απριλίου#-- 9 Απριλίου --|9]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Απριλίου#-- 10 Απριλίου --|10]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Απριλίου#-- 11 Απριλίου --|11]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Απριλίου#-- 12 Απριλίου --|12]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Απριλίου#-- 13 Απριλίου --|13]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Απριλίου#-- 14 Απριλίου --|14]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Απριλίου#-- 15 Απριλίου --|15]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Απριλίου#-- 16 Απριλίου --|16]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Απριλίου#-- 17 Απριλίου --|17]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Απριλίου#-- 18 Απριλίου --|18]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Απριλίου#-- 19 Απριλίου --|19]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Απριλίου#-- 20 Απριλίου --|20]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Απριλίου#-- 21 Απριλίου --|21]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Απριλίου#-- 22 Απριλίου --|22]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Απριλίου#-- 23 Απριλίου --|23]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Απριλίου#-- 24 Απριλίου --|24]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Απριλίου#-- 25 Απριλίου --|25]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Απριλίου#-- 26 Απριλίου --|26]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Απριλίου#-- 27 Απριλίου --|27]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Απριλίου#-- 28 Απριλίου --|28]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Απριλίου#-- 29 Απριλίου --|29]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Απριλίου#-- 30 Απριλίου --|30]]</small>
|-
| [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Μαΐου|Μάιος]]
|<small>[[Ορθόδοξο εορτολόγιο Μαΐου#-- 1 Μαΐου --|1]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Μαΐου#-- 2 Μαΐου --|2]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Μαΐου#-- 3 Μαΐου --|3]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Μαΐου#-- 4 Μαΐου --|4]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Μαΐου#-- 5 Μαΐου --|5]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Μαΐου#-- 6 Μαΐου --|6]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Μαΐου#-- 7 Μαΐου --|7]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Μαΐου#-- 8 Μαΐου --|8]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Μαΐου#-- 9 Μαΐου --|9]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Μαΐου#-- 10 Μαΐου --|10]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Μαΐου#-- 11 Μαΐου --|11]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Μαΐου#-- 12 Μαΐου --|12]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Μαΐου#-- 13 Μαΐου --|13]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Μαΐου#-- 14 Μαΐου --|14]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Μαΐου#-- 15 Μαΐου --|15]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Μαΐου#-- 16 Μαΐου --|16]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Μαΐου#-- 17 Μαΐου --|17]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Μαΐου#-- 18 Μαΐου --|18]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Μαΐου#-- 19 Μαΐου --|19]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Μαΐου#-- 20 Μαΐου --|20]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Μαΐου#-- 21 Μαΐου --|21]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Μαΐου#-- 22 Μαΐου --|22]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Μαΐου#-- 23 Μαΐου --|23]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Μαΐου#-- 24 Μαΐου --|24]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Μαΐου#-- 25 Μαΐου --|25]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Μαΐου#-- 26 Μαΐου --|26]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Μαΐου#-- 27 Μαΐου --|27]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Μαΐου#-- 28 Μαΐου --|28]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Μαΐου#-- 29 Μαΐου --|29]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Μαΐου#-- 30 Μαΐου --|30]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Μαΐου#-- 31 Μαΐου --|31]]</small>
|-
| [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιουνίου|Ιούνιος]]
|<small>[[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιουνίου#-- 1 Ιουνίου --|1]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιουνίου#-- 2 Ιουνίου --|2]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιουνίου#-- 3 Ιουνίου --|3]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιουνίου#-- 4 Ιουνίου --|4]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιουνίου#-- 5 Ιουνίου --|5]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιουνίου#-- 6 Ιουνίου --|6]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιουνίου#-- 7 Ιουνίου --|7]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιουνίου#-- 8 Ιουνίου --|8]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιουνίου#-- 9 Ιουνίου --|9]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιουνίου#-- 10 Ιουνίου --|10]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιουνίου#-- 11 Ιουνίου --|11]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιουνίου#-- 12 Ιουνίου --|12]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιουνίου#-- 13 Ιουνίου --|13]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιουνίου#-- 14 Ιουνίου --|14]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιουνίου#-- 15 Ιουνίου --|15]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιουνίου#-- 16 Ιουνίου --|16]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιουνίου#-- 17 Ιουνίου --|17]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιουνίου#-- 18 Ιουνίου --|18]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιουνίου#-- 19 Ιουνίου --|19]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιουνίου#-- 20 Ιουνίου --|20]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιουνίου#-- 21 Ιουνίου --|21]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιουνίου#-- 22 Ιουνίου --|22]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιουνίου#-- 23 Ιουνίου --|23]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιουνίου#-- 24 Ιουνίου --|24]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιουνίου#-- 25 Ιουνίου --|25]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιουνίου#-- 26 Ιουνίου --|26]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιουνίου#-- 27 Ιουνίου --|27]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιουνίου#-- 28 Ιουνίου --|28]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιουνίου#-- 29 Ιουνίου --|29]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιουνίου#-- 30 Ιουνίου --|30]]</small>
|-
| [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιουλίου|Ιούλιος]]
|<small>[[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιουλίου#-- 1 Ιουλίου --|1]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιουλίου#-- 2 Ιουλίου --|2]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιουλίου#-- 3 Ιουλίου --|3]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιουλίου#-- 4 Ιουλίου --|4]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιουλίου#-- 5 Ιουλίου --|5]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιουλίου#-- 6 Ιουλίου --|6]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιουλίου#-- 7 Ιουλίου --|7]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιουλίου#-- 8 Ιουλίου --|8]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιουλίου#-- 9 Ιουλίου --|9]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιουλίου#-- 10 Ιουλίου --|10]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιουλίου#-- 11 Ιουλίου --|11]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιουλίου#-- 12 Ιουλίου --|12]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιουλίου#-- 13 Ιουλίου --|13]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιουλίου#-- 14 Ιουλίου --|14]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιουλίου#-- 15 Ιουλίου --|15]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιουλίου#-- 16 Ιουλίου --|16]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιουλίου#-- 17 Ιουλίου --|17]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιουλίου#-- 18 Ιουλίου --|18]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιουλίου#-- 19 Ιουλίου --|19]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιουλίου#-- 20 Ιουλίου --|20]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιουλίου#-- 21 Ιουλίου --|21]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιουλίου#-- 22 Ιουλίου --|22]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιουλίου#-- 23 Ιουλίου --|23]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιουλίου#-- 24 Ιουλίου --|24]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιουλίου#-- 25 Ιουλίου --|25]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιουλίου#-- 26 Ιουλίου --|26]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιουλίου#-- 27 Ιουλίου --|27]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιουλίου#-- 28 Ιουλίου --|28]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιουλίου#-- 29 Ιουλίου --|29]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιουλίου#-- 30 Ιουλίου --|30]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Ιουλίου#-- 31 Ιουλίου --|31]]</small>
|-
| [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Αυγούστου|Αύγουστος]]
|<small>[[Ορθόδοξο εορτολόγιο Αυγούστου#-- 1 Αυγούστου --|1]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Αυγούστου#-- 2 Αυγούστου --|2]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Αυγούστου#-- 3 Αυγούστου --|3]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Αυγούστου#-- 4 Αυγούστου --|4]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Αυγούστου#-- 5 Αυγούστου --|5]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Αυγούστου#-- 6 Αυγούστου --|6]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Αυγούστου#-- 7 Αυγούστου --|7]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Αυγούστου#-- 8 Αυγούστου --|8]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Αυγούστου#-- 9 Αυγούστου --|9]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Αυγούστου#-- 10 Αυγούστου --|10]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Αυγούστου#-- 11 Αυγούστου --|11]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Αυγούστου#-- 12 Αυγούστου --|12]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Αυγούστου#-- 13 Αυγούστου --|13]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Αυγούστου#-- 14 Αυγούστου --|14]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Αυγούστου#-- 15 Αυγούστου --|15]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Αυγούστου#-- 16 Αυγούστου --|16]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Αυγούστου#-- 17 Αυγούστου --|17]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Αυγούστου#-- 18 Αυγούστου --|18]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Αυγούστου#-- 19 Αυγούστου --|19]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Αυγούστου#-- 20 Αυγούστου --|20]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Αυγούστου#-- 21 Αυγούστου --|21]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Αυγούστου#-- 22 Αυγούστου --|22]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Αυγούστου#-- 23 Αυγούστου --|23]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Αυγούστου#-- 24 Αυγούστου --|24]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Αυγούστου#-- 25 Αυγούστου --|25]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Αυγούστου#-- 26 Αυγούστου --|26]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Αυγούστου#-- 27 Αυγούστου --|27]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Αυγούστου#-- 28 Αυγούστου --|28]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Αυγούστου#-- 29 Αυγούστου --|29]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Αυγούστου#-- 30 Αυγούστου --|30]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Αυγούστου#-- 31 Αυγούστου --|31]]</small>
|-
| [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Σεπτεμβρίου|Σεπτέμβριος]]
|<small>[[Ορθόδοξο εορτολόγιο Σεπτεμβρίου#-- 1 Σεπτεμβρίου --|1]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Σεπτεμβρίου#-- 2 Σεπτεμβρίου --|2]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Σεπτεμβρίου#-- 3 Σεπτεμβρίου --|3]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Σεπτεμβρίου#-- 4 Σεπτεμβρίου --|4]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Σεπτεμβρίου#-- 5 Σεπτεμβρίου --|5]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Σεπτεμβρίου#-- 6 Σεπτεμβρίου --|6]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Σεπτεμβρίου#-- 7 Σεπτεμβρίου --|7]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Σεπτεμβρίου#-- 8 Σεπτεμβρίου --|8]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Σεπτεμβρίου#-- 9 Σεπτεμβρίου --|9]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Σεπτεμβρίου#-- 10 Σεπτεμβρίου --|10]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Σεπτεμβρίου#-- 11 Σεπτεμβρίου --|11]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Σεπτεμβρίου#-- 12 Σεπτεμβρίου --|12]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Σεπτεμβρίου#-- 13 Σεπτεμβρίου --|13]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Σεπτεμβρίου#-- 14 Σεπτεμβρίου --|14]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Σεπτεμβρίου#-- 15 Σεπτεμβρίου --|15]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Σεπτεμβρίου#-- 16 Σεπτεμβρίου --|16]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Σεπτεμβρίου#-- 17 Σεπτεμβρίου --|17]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Σεπτεμβρίου#-- 18 Σεπτεμβρίου --|18]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Σεπτεμβρίου#-- 19 Σεπτεμβρίου --|19]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Σεπτεμβρίου#-- 20 Σεπτεμβρίου --|20]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Σεπτεμβρίου#-- 21 Σεπτεμβρίου --|21]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Σεπτεμβρίου#-- 22 Σεπτεμβρίου --|22]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Σεπτεμβρίου#-- 23 Σεπτεμβρίου --|23]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Σεπτεμβρίου#-- 24 Σεπτεμβρίου --|24]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Σεπτεμβρίου#-- 25 Σεπτεμβρίου --|25]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Σεπτεμβρίου#-- 26 Σεπτεμβρίου --|26]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Σεπτεμβρίου#-- 27 Σεπτεμβρίου --|27]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Σεπτεμβρίου#-- 28 Σεπτεμβρίου --|28]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Σεπτεμβρίου#-- 29 Σεπτεμβρίου --|29]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Σεπτεμβρίου#-- 30 Σεπτεμβρίου --|30]]</small>
|-
| [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Οκτωβρίου|Οκτώβριος]]
|<small>[[Ορθόδοξο εορτολόγιο Οκτωβρίου#-- 1 Οκτωβρίου --|1]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Οκτωβρίου#-- 2 Οκτωβρίου --|2]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Οκτωβρίου#-- 3 Οκτωβρίου --|3]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Οκτωβρίου#-- 4 Οκτωβρίου --|4]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Οκτωβρίου#-- 5 Οκτωβρίου --|5]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Οκτωβρίου#-- 6 Οκτωβρίου --|6]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Οκτωβρίου#-- 7 Οκτωβρίου --|7]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Οκτωβρίου#-- 8 Οκτωβρίου --|8]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Οκτωβρίου#-- 9 Οκτωβρίου --|9]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Οκτωβρίου#-- 10 Οκτωβρίου --|10]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Οκτωβρίου#-- 11 Οκτωβρίου --|11]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Οκτωβρίου#-- 12 Οκτωβρίου --|12]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Οκτωβρίου#-- 13 Οκτωβρίου --|13]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Οκτωβρίου#-- 14 Οκτωβρίου --|14]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Οκτωβρίου#-- 15 Οκτωβρίου --|15]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Οκτωβρίου#-- 16 Οκτωβρίου --|16]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Οκτωβρίου#-- 17 Οκτωβρίου --|17]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Οκτωβρίου#-- 18 Οκτωβρίου --|18]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Οκτωβρίου#-- 19 Οκτωβρίου --|19]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Οκτωβρίου#-- 20 Οκτωβρίου --|20]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Οκτωβρίου#-- 21 Οκτωβρίου Οκτωβρίου --|21]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Οκτωβρίου#-- 22 Οκτωβρίου --|22]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Οκτωβρίου#-- 23 Οκτωβρίου Οκτωβρίου --|23]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Οκτωβρίου#-- 24 Οκτωβρίου --|24]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Οκτωβρίου#-- 25 Οκτωβρίου --|25]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Οκτωβρίου#-- 26 Οκτωβρίου --|26]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Οκτωβρίου#-- 27 Οκτωβρίου --|27]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Οκτωβρίου#-- 28 Οκτωβρίου --|28]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Οκτωβρίου#-- 29 Οκτωβρίου --|29]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Οκτωβρίου#-- 30 Οκτωβρίου --|30]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Οκτωβρίου#-- 31 Οκτωβρίου --|31]]</small>
|-
| [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Νοεμβρίου|Νοέμβριος]]
|<small>[[Ορθόδοξο εορτολόγιο Νοεμβρίου#-- 1 Νοεμβρίου --|1]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Νοεμβρίου#-- 2 Νοεμβρίου --|2]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Νοεμβρίου#-- 3 Νοεμβρίου --|3]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Νοεμβρίου#-- 4 Νοεμβρίου --|4]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Νοεμβρίου#-- 5 Νοεμβρίου --|5]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Νοεμβρίου#-- 6 Νοεμβρίου --|6]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Νοεμβρίου#-- 7 Νοεμβρίου --|7]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Νοεμβρίου#-- 8 Νοεμβρίου --|8]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Νοεμβρίου#-- 9 Νοεμβρίου --|9]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Νοεμβρίου#-- 10 Νοεμβρίου --|10]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Νοεμβρίου#-- 11 Νοεμβρίου --|11]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Νοεμβρίου#-- 12 Νοεμβρίου --|12]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Νοεμβρίου#-- 13 Νοεμβρίου --|13]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Νοεμβρίου#-- 14 Νοεμβρίου --|14]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Νοεμβρίου#-- 15 Νοεμβρίου --|15]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Νοεμβρίου#-- 16 Νοεμβρίου --|16]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Νοεμβρίου#-- 17 Νοεμβρίου --|17]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Νοεμβρίου#-- 18 Νοεμβρίου --|18]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Νοεμβρίου#-- 19 Νοεμβρίου --|19]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Νοεμβρίου#-- 20 Νοεμβρίου --|20]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Νοεμβρίου#-- 21 Νοεμβρίου --|21]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Νοεμβρίου#-- 22 Νοεμβρίου --|22]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Νοεμβρίου#-- 23 Νοεμβρίου --|23]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Νοεμβρίου#-- 24 Νοεμβρίου --|24]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Νοεμβρίου#-- 25 Νοεμβρίου --|25]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Νοεμβρίου#-- 26 Νοεμβρίου --|26]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Νοεμβρίου#-- 27 Νοεμβρίου --|27]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Νοεμβρίου#-- 28 Νοεμβρίου --|28]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Νοεμβρίου#-- 29 Νοεμβρίου --|29]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Νοεμβρίου#-- 30 Νοεμβρίου --|30]]</small>
|-
| [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Δεκεμβρίου|Δεκέμβριος]]
|<small>[[Ορθόδοξο εορτολόγιο Δεκεμβρίου#-- 1 Δεκεμβρίου --|1]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Δεκεμβρίου#-- 2 Δεκεμβρίου --|2]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Δεκεμβρίου#-- 3 Δεκεμβρίου --|3]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Δεκεμβρίου#-- 4 Δεκεμβρίου --|4]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Δεκεμβρίου#-- 5 Δεκεμβρίου --|5]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Δεκεμβρίου#-- 6 Δεκεμβρίου --|6]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Δεκεμβρίου#-- 7 Δεκεμβρίου --|7]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Δεκεμβρίου#-- 8 Δεκεμβρίου --|8]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Δεκεμβρίου#-- 9 Δεκεμβρίου --|9]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Δεκεμβρίου#-- 10 Δεκεμβρίου --|10]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Δεκεμβρίου#-- 11 Δεκεμβρίου --|11]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Δεκεμβρίου#-- 12 Δεκεμβρίου --|12]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Δεκεμβρίου#-- 13 Δεκεμβρίου --|13]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Δεκεμβρίου#-- 14 Δεκεμβρίου --|14]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Δεκεμβρίου#-- 15 Δεκεμβρίου --|15]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Δεκεμβρίου#-- 16 Δεκεμβρίου --|16]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Δεκεμβρίου#-- 17 Δεκεμβρίου --|17]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Δεκεμβρίου#-- 18 Δεκεμβρίου --|18]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Δεκεμβρίου#-- 19 Δεκεμβρίου --|19]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Δεκεμβρίου#-- 20 Δεκεμβρίου --|20]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Δεκεμβρίου#-- 21 Δεκεμβρίου --|21]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Δεκεμβρίου#-- 22 Δεκεμβρίου --|22]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Δεκεμβρίου#-- 23 Δεκεμβρίου --|23]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Δεκεμβρίου#-- 24 Δεκεμβρίου --|24]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Δεκεμβρίου#-- 25 Δεκεμβρίου --|25]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Δεκεμβρίου#-- 26 Δεκεμβρίου --|26]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Δεκεμβρίου#-- 27 Δεκεμβρίου --|27]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Δεκεμβρίου#-- 28 Δεκεμβρίου --|28]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Δεκεμβρίου#-- 29 Δεκεμβρίου --|29]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Δεκεμβρίου#-- 30 Δεκεμβρίου --|30]] [[Ορθόδοξο εορτολόγιο Δεκεμβρίου#-- 31 Δεκεμβρίου --|31]]</small>
|}