Μετοχή (χρηματοοικονομικά): Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

καμία σύνοψη επεξεργασίας
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
'''Μετοχή''' είναι ένα από ίσα τμήματα, στα οποία διαιρείται το κεφάλαιο μιας ανώνυμης εταιρίας. Η μετοχή, ως αξιόγραφο, ενσωματώνει τα δικαιώματα του μετόχου που πηγάζουν από τη συμμετοχή του στην ανώνυμη εταιρία. Τα δικαιώματα αυτά, στην περίπτωση της ανώνυμης εταιρίας, είναι ανάλογα του αριθμού μετοχών που κατέχει ο μέτοχος. Ενδεικτικά δικαιώματα που προκύπτουν από την κατοχή μιας μετοχής είναι το μέρισμα, δηλαδή ποσοστό από τα διανεμόμενα κέρδη της εταιρίας, καθώς και ποσοστό από την περιουσία της εταιρίας, σε περίπτωση που αυτή διαλυθεί.
Μετοχή είναι τμήμα του κεφαλαίου μιας ανώνυμης εταιρίας. Τα δικαιώματα του μετόχου καθορίζονται με βάση τον αριθμό μετοχών που κατέχουν.
 
Οι μετοχές μπορεί να διακρίνονται σε κοινές και προνομιούχες, ονομαστικές και ανώνυμες, μετα ψήφου ή χωρίς ψήφο, σε διαπραγματεύσιμες σε Χρηματιστήριο ή σε μη διαπραγματεύσιμες.
[[Κατηγορία:Οικονομικά]]
{{επέκταση}}