Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Θετικός αριθμός»

μ
μ (Αναίρεση έκδοσης 1541545 από τον 79.107.44.28 (Συζήτηση χρήστη:79.107.44.28))
Αν προσθέσουμε έναν θετικό αριθμό (+α) με έναν αρνητικό (-β) τότε έχουμε τις εξής περιπτώσεις :
 
*) Αν ο θετικός αριθμός (+α) έχει ίδια αριθμητική ποιότητα με τον αρνητικό (-β), τότε το αποτέλεσμα είναι πάντα 0 (μηδέν). Δηλαδή : αν +α = [α] = [β] = -β τότε +α-β=0 <=> -β+α=0
*) Αν ο θετικός αριθμός (+α) είναι μικρότεροςμεγαλύτερος της αριθμητικής αξίας του αρνητικού (-β = [β]), τότε το αποτέλεσμα είναι πάντα ένας αρνητικόςθετικός αριθμός (-+γ), που μπορεί να έχειείναι ίδιαίσος αριθμητικήτου αξία με τον θετικόθετικού ή ναμικρότερος βρίσκεταιαυτού τόσες θέσεις αριστερά του θετικού (+α) όσες δείχνει ο αρνητικός (-β), δηλαδή αφαιρούμενος κατά β θέσεις.
 
*) Αν ο θετικός αριθμός (+α) είναι μεγαλύτεροςμικρότερος της αριθμητικής αξίας του αρνητικού (-β = [β]), τότε το αποτέλεσμα είναι πάντα ένας θετικόςαρνητικός αριθμός (+-γ), που μπορεί να είναιέχει ίσοςίδια τουαριθμητική θετικούαξία με τον θετικό ή μκρότεροςνα αυτούβρίσκεται τόσες θέσεις αριστερά του θετικού (+α) όσες δείχνει ο αρνητικός (-β), δηλαδή αφαιρούμενος κατά β θέσεις.
 
*) Αν ο θετικός αριθμός (+α) είναι μικρότερος της αριθμητικής αξίας του αρνητικού (-β = [β]), τότε το αποτέλεσμα είναι πάντα ένας αρνητικός αριθμός (-γ), που μπορεί να έχει ίδια αριθμητική αξία με τον θετικό ή να βρίσκεται τόσες θέσεις αριστερά του θετικού (+α) όσες δείχνει ο αρνητικός (-β), δηλαδή αφαιρούμενος κατά β θέσεις.
 
===Πολλαπλασιασμός===