Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Διαδίκτυο»

 
Παρακάτω αναφέρουμε ,εν συντομία, τα δικαιώματα που έχουν οι χρήστες σύμφωνα με το μανιφέστο για την ιδιωτικότητα στο web 2.0:
 
1.Κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να γνωρίζει εάν οι ιδιωτικές πληροφορίες συλλέγονται και σε τι βαθμό.
 
2.Κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να γνωρίζει το σκοπό για τον οποίο συλλέγονται οι πληροφορίες. Ο σκοπός πρέπει να γίνεται ξεκάθαρος από την αρχή και να μην συμπεραίνεται από το περιεχόμενο του site.
3.Καθένας έχει την κυριότητα των προσωπικών του δεδομένων. Αυτό συνεπάγεται ότι οι οργανισμοί δεν μπορούν να πουλήσουν τα στοιχεία αυτά χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη. Επιπλέον ο χρήστης έχει το δικαίωμα να αλλάξει τα στοιχεία αυτά.
 
 
3.Καθένας έχει την κυριότητα των προσωπικών του δεδομένων. Αυτό συνεπάγεται ότι οι οργανισμοί δεν μπορούν να πουλήσουν τα στοιχεία αυτά χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη. Επιπλέον ο χρήστης έχει το δικαίωμα να αλλάξει τα στοιχεία αυτά.
 
== Υποσημειώσεις ==
<div style="font-size: 85%;">
214

επεξεργασίες