Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Αντίδραση αποσύνθεσης»

καμία σύνοψη επεξεργασίας
'''Αντιδράσεις αποσύνθεσης ή διάσπασης είναι εκείνες στις οποίες μια [[χημική ένωση]] διασπάται στα στοιχεία που την αποτελούν''', όπως για παράδειγμα, η διάσπαση της [[Αμμωνία|αμμωνίας]] σε [[άζωτο]] και [[υδρογόνο]]: 2ΝH<sub>3</sub> → N<sub>2</sub> + 3H<sub>2</sub>.<br />
Πολλές φορές όμως (κυρίως στην [[οργανική χημεία]]), ως αντιδράσεις αποσύνθεσης θεωρούμε και τις [[αντίδραση αποικοδόμησης|αντιδράσεις αποικοδόμησης]] δηλαδή εκείνες στις οποίες η οργανική ένωση διασπάται σε άλλες απλούστερες,με όπωςμικρότερη είναιανθρακική ηαλυσίδα θερμικήόπως διάσπασηείναι τουοι [[Οξικόαντίδραση ασβέστιοπυρόλυσης|οξικούαντιδράσεις ασβεστίουπυρόλυσης]] σε [[ακετόνη]] και [[ανθρακικό ασβέστιο]]: (CH<sub>3</sub>COO)CH<sub>2</sub>CaCH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> → CH<sub>3</sub>COCHCH=CH<sub>32</sub> + CaCOCH<sub>34</sub>.<br />
Οι αντιδράσεις αποσύνθεσης μερικές φορές αναφέρονται και ως αντίθετες των [[αντίδραση σύνθεσης|αντιδράσεων σύνθεσης]] χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μια χημική ένωση που διασπάται στα στοιχεία της, μπορεί το ίδιο εύκολα να συντεθεί από τα στοιχεία που την αποτελούν.<br />
Οι αντιδράσεις διάσπασης δε γίνονται πάντα κάτω από απόλυτα κατανοητές και ελεγχόμενες συνθήκες. Αυτό συμβαίνει γιατί η σταθερότητα των χημικών ενώσεων εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως είναι οι περιβαλλοντικές συνθήκες, η ακτινοβολία, η υγρασία, η οξύτητα του διαλύτη κ.ά. Έτσι, οι λεπτομέρειες της διαδικασίας αποσύνθεσης είναι γενικά ασαφείς και όχι καλά ορισμένες.<br />
Οι αντιδράσεις διάσπασης αξιοποιούνται σε πολλές τεχνικές της [[αναλυτική χημεία|αναλυτικής χημείας]].
 
Οι αντιδράσεις αποσύνθεσης ή διάσπασης διακρίνονται σε τρεις τύπους :
*[[Θερμική διάσπαση|Θερμικές διασπάσεις]]
*[[Ηλεκτρόλυση|Ηλεκτρολυτικές διασπάσεις]]
*[[Κατάλυση|Καταλυτικές διασπάσεις]]
11.323

επεξεργασίες