Βικιπαίδεια:Παράθεση πηγών/παράδειγμα μορφής: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

==Παραπομπές==
 
ΕίναιΠρέπει βέβαιανα γίνει κατανοητό πως η Βικιπαίδεια δεν μπορεί και δεν πρέπειθέλει να επιβάλλει ένα μόνο και αυστηρά καθορισμένο πρότυπο παραπομπών, γιατί απλά δεν υπάρχει μόνο ένα. Στην πραγματικότητα, όπως και στα τυπωμένα βιβλία και έγκυρα περιοδικά, ακολουθούνται διάφορα συστήματα παραπομπής. Όμως σε κάθε περίπτωση, πρέπει να:
*παρουσιάζεται η απαραίτητη ποσότητα πληροφορίας,
*ακολουθούμε μια από τις καθιερωμένες επαγγελματικές μορφοποιήσεις,
*να τηρείταιντηρείται ομοιομορφία στις παραπομπές ([[Βικιπαίδεια:Εγχειρίδιο μορφής/Προσωρινό#Βασική αρχή: συνεκτικότητα|αρχή της συνεκτικότητας]]).
 
Οι εμβόλιμες στο κείμενο παραπομπές μπορούν να είναι:
Για να έχουν όμως νόημα τα παραπάνω παραδείγματα, πρέπει το βιβλίο ή άλλο κείμενο, στο οποίο παραπέμπουμε, να περιγράφεται λεπτομερώς στο παράρτημα ''Βιβλιογραφία'' (βλ. επόμενη ενότητα). Πχ, για το παραπάνω παράδειγμα, το αναφερόμενο βιβλίο θα περιγράφεται ως
:*Κορρές, Θεόδωρος. ''Λέων Ε' ο Αρμένιος και η εποχή του. Μια κρίσιμη δεκαετία για το Βυζάντιο (811-820)'', Εκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη, 1996.
Αν όμως δεν υπάρχει τέτοια βιβλιογραφική αναφορά στο παράρτημα (αν και συνιστάται έντονα να υπάρχει, όταν οι παραπομπές στο ίδιο βιβλίο είναι πολλές), η παραπομπή θα είναι αναγκαστικά τύπου υποσημείωσης (και θαόχι περιέχειHarvard, όληόπου τηνείναι απαραίτητητεχνικά βιβλιογραφικήαδύνατο πληροφορίανα γιαενσωματώσουμε τηνμεγάλο ανεύρεσηαριθμό τουλέξεων, βιβλίουαφού ήθα κειμένουφαίνονται σεμέσα μιαστο βιβλιοθήκηκυρίως κείμενο) και θα περιέχει όλη την απαραίτητη βιβλιογραφική πληροφορία ή(βλ. τοεπόμενη διαδίκτυοενότητα). Πχ, <ref>Treadgold, Warren. ''A history of the Byzantine State and Society'', Stanford University Press, 1997, σ.432. ISBN 0-8047-2630-2.</ref>
 
{{reflist}}