Βικιπαίδεια:Παράθεση πηγών/παράδειγμα μορφής: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

Και στη βιβλιογραφία δεν υπάρχει ένα και μοναδικό σύστημα. Κι εδώ όμως χρειάζεται επαγγελματική εμφάνιση, ομοιομορφία και πληρότητα πληροφορίας. Μπορούμε να φανταστούμε την τελευταία απαίτηση αν βάλουμε τον εαυτό μας στη θέση ενός αναγνώστη ο οποίος προσπαθεί να εντοπίσει ή και να προμηθευτεί τη χρησιμοποιηθείσα βιβλιογραφία. Έτσι θα πρέπει να φαίνονται, πχ με τη σειρά που αναφέρονται παρακάτω, οι εξής πληροφορίες:
*Ο συγγραφέας.
*Ο επιμελητής (editor), στην περίπτωση συλλογικώνσυλλογών έργωνάρθρων.
*Η χρονολογία αρχικής έκδοσης
*Ο τίτλος του έργου, με ''πλάγιους χαρακτήρες''.
*Ο μεταφραστής.
*Ο εκδοτικός οίκος και η έδρα του.
*Η χρονολογία αρχικής έκδοσηςη και επανατύπωσης. Η δεύτερηοποία είναι απαραίτητη σε περίπτωση που η σελιδοποίηση έχει αλλάξει. Σε περίπτωση ελληνικής μετάφρασης, αναφέρεται η ημερομηνία έκδοσης της μετάφρασης αφού στη δική της σελιδοποίηση θα χρησιμοποιούν οι παραπομπές του κειμένου.
*Ο αριθμός ISBN (για βιβλίο) και ISSN (για περιοδική έκδοση).
*Για διαδικτυακή πηγή, η ημερομηνία ανάκτησης από το διαδίκτυο.
 
Παράδειγμα λίστας βιβλιογραφίας:
:* ''Ιστορία του Ελληνικού Έθνους'', Εκδοτική Αθηνών, 1975, τ. ΙΑ'.
:* Πολίτης, Αλέξης (1973). ''Το δημοτικό τραγούδι - Κλέφτικα, 1973, Εκδοτική Ερμής''. Ανατύπωση, Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη, 1981.
:* Στάθης, Παναγιώτης. ''[http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=114&artid=179881&dt=25/03/2007 Γιατί «επαναστάτησαν» οι Κλέφτες και οι αρματολοί]''. Άρθρο στο Βήμα, 25/3/2007. Ανακτήθηκε 18/6/2009.
:* Beaton, Roderick (2004). ''Folk Poetry of Modern Greece'', Cambridge University Press, 2004. ISBN 0521604206.
:* Koliopoulos, John S. Veremis, Thanos M. (2004). ''Greece: the Modern Sequel: from 1821 to the Present'', C. Hurst & Co. Publishers,. 2004. ISBN 185065462X.
:* Peckham, Robert Shannan (2001). ''National Histories, Natural States: Nationalism and the Politics of Place in Greece'', I.B.Tauris, 2001. ISBN 1860646417.
 
Παρατηρήστε στην παραπάνω λίστα:
* Την αλφαβητική κατάταξη των έργων, με βάση το συγγραφέα. Η πρόταξη του επιθέτου βοηθά να γίνει πιο άμεσα ορατή αυτή η ταξινόμηση.
* Ο τίτλος του έργου εμφανίζεται με πλάγιους χαρακτήρες.
* Για το άρθρο από την εφημερίδα, δίνεται ταυτόχρονα και ο εξωτερικός σύνδεσμος που οδηγεί σ' αυτό.
 
==Δείτε επίσης==