Βικιπαίδεια:Παράθεση πηγών/παράδειγμα μορφής: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

*Ο μεταφραστής.
*Ο εκδοτικός οίκος και η έδρα του.
ακριβής χρονολογία, η οποία είναι απαραίτητηπολύτιμη, σε περίπτωση που η σελιδοποίηση έχει αλλάξει. Σε περίπτωση ελληνικής μετάφρασης, αναφέρεται η ημερομηνία έκδοσης της μετάφρασης αφού στητη δική της σελιδοποίησηαρίθμηση σελίδων θα χρησιμοποιούν οι παραπομπές του κειμένου.
*Ο αριθμός ISBN (για βιβλίο) και ISSN (για περιοδική έκδοση).
*Για διαδικτυακή πηγή, η ημερομηνία ανάκτησης από το διαδίκτυο και, φυσικά, ο σύνδεσμος.
 
Παράδειγμα λίστας βιβλιογραφίας:
:* Beaton, Roderick (2004). ''Folk Poetry of Modern Greece'', Cambridge University Press. ISBN 0521604206.
:* Koliopoulos, John S. Veremis, Thanos M. (2004). ''Greece: the Modern Sequel: from 1821 to the Present'', C. Hurst & Co. Publishers. ISBN 185065462X.
:* Peckham, Robert Shannan (2001). ''National Histories, Natural States: Nationalism and the Politics of Place in Greece'', I.B.Tauris. ISBN 1860646417.
 
Παρατηρήστε στην παραπάνω λίστα:
* Την αλφαβητική κατάταξη των έργων, με βάση το συγγραφέα. Η πρόταξη του επιθέτου βοηθά να γίνει πιο άμεσα ορατή αυτή η ταξινόμηση.
* Ο τίτλος του έργου εμφανίζεται με πλάγιους χαρακτήρες και ακολουθεί κατά γράμμα τοτον πρωτότυπο τίτλο.
* Για το άρθρο από την εφημερίδα, δίνεται ταυτόχρονα και ο εξωτερικός σύνδεσμος που οδηγεί σ' αυτό.
* Η λίστα είναι τύπου bullet (κάθε γραμμή αρχίζει με το χαρακτήρα <nowiki>*</nowiki>).