Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Μεθυλοβουτάνιο»

*[http://s-ohe.com/isopentane.html Τάση ατμών ισοπεντανίου.]
*[http://ecb.jrc.it/classification-labelling/ Η σελίδα της Ε.Ε. για την ταξινόμηση και την επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών.]
*[http://www.shellchemicalsscdynamiccontent.shell.com/chemicals/pdf/solvents/hydrocarbon/paraffinsFiles/isopentane_eu_16paraffins_isopentane_europe.pdf Τεχνικό δελτίο δεδομένων ισοπεντανίου από την Shell Chemicals]
* Παπαγεωργίου Β.Π., “Εφαρμοσμένη Οργανική Χημεία: Άκυκλες Ενώσεις”, Εκδόσεις Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1986.
* Γ. Βάρβογλη, Ν. Αλεξάνδρου, ''Οργανική Χημεία'', Αθήνα 1972
294

επεξεργασίες