Αρχίδαμος

Έγινε μέλος στο 4 Μαΐου 2006
καμία σύνοψη επεξεργασίας
μ (επιτέλους μετά από 1 μήνα προσπάθεια το πέτυχα)
{{Βαβέλ-2|el-0|μπύρα}}
 
 
 
 
 
 
 
<small><center>ρατισβόννη γκάγκστερς ρουλ! - dai</center></small>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
{{Πολυτονικό|Ἐπί τῶν ποταμών Βαβυλῶνος ἐκεῖ ἐκαθίσαμεν και ἐκλαύσαμεν ἐν τῷ μνησθῆναι ἡμᾶς τῆς Σιῶν. Ἐπί ταῖς ἰτέαις ἐν μέσω αὐτῆς ἐκρεμάσαμεν τὰ ὄργανα ἡμῶν·}}
 
{{Πολυτονικό|ἐὰν ἐπιλάθωμαί σου, Ἱερουσαλήμ, ἐπιλησθείη ἡ δεξιά μου· κολληθείη ἡ γλῶσσά μου τῷ λάρυγγί μου, ἐὰν μή σου μνησθῶ, ἐὰν μὴ προανατάξωμαι τὴν Ἱερουσαλὴμ ὡς ἐν ἀρχῇ τῆς εὐφροσύνης μου.}}
 
{{Πολυτονικό|θυγάτηρ Βαβυλῶνος ἡ ταλαίπωρος, μακάριος ὃς ἀνταποδώσει σοι τὸ ἀνταπόδομά σου, ὃ ἀνταπέδωκας ἡμῖν}}
7.278

επεξεργασίες