Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών»

Ο ΣΕΒ αναγνωρίζεται από το Κράτος ως ο επίσημος φορέας εκπροσώπησης των μεγάλων Ελληνικών επιχειρήσεων, και γι'αυτό πολλά νομοθετήματα προβλέπουν την παρουσία εκπροσώπων του ΣΕΒ σε διοικητικά συµβούλια διάφορων δημοσίων οργανισµών, σε ανεξάρτητες ρυθµιστικές αρχές, και σε διάφορες επιτροπές. Μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι του ΣΕΒ μετέχουν στους παρακάτω οργανισμούς: [[Επιτροπή Ανταγωνισμού]], [[Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς]], [[Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας]], Επιτροπή Πολιτικής και Προγραµµατισµού Προµηθειών, διάφορες ειδικές επιτροπές του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Υπουργείου Οικονοµίας & Οικονοµικών, επιτροπές για το χωροταξικό σχεδιασµό και το περιβάλλον του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, Εθνικό Συµβούλιο Αγροτικής Πολιτικής του Υπουργείου Γεωργίας, επιτροπές παρακολούθησης των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης για την Ελλάδα, [[Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή]] (ΟΚΕ), [[Οργανισµός Μεσολάβησης και Διαιτησίας]] (ΟΜΕΔ), [[Eλληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας]] (ΕΛΙΝΥΑΕ), Διοικητικά Συµβούλια του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (ΟΑΕΔ), του Οργανισµού Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ), του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ), του Εθνικού Συμβούλιου Τυποποίησης του [[ΕΛΟΤ]], κλπ.
 
== Παραπομπές ==
==Εξωτερικοί Σύνδεσμοι==
{{reflist}}
 
== Εξωτερικοί Σύνδεσμοι ==
* [http://www.sev.org.gr/online/index.aspx Επίσημη Ιστοσελίδα ΣΕΒ]
* [http://www.businesseurope.eu/Content/Default.asp Επίσημη Ιστοσελίδα Ευρωπαικής Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων]
Ανώνυμος χρήστης