Βικιπαίδεια:Παράθεση πηγών/παράδειγμα μορφής: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

μ
καμία σύνοψη επεξεργασίας
μΧωρίς σύνοψη επεξεργασίας
Οι εμβόλιμες στο κείμενο παραπομπές μπορούν να είναι:
*Υποσημειώσεις (<nowiki><ref>...</ref></nowiki>) με προτεινόμενη μορφή ''Συγγραφέας (ή τίτλος, αν δεν υπάρχει συγγραφέας), χρονολογία, αριθμός σελίδας'', οι οποίες παραπέμπουν το τέλος του κειμένου. Η ημερομηνία είναι απαραίτητη για τις περιπτώσεις όπου το άρθρο χρησιμοποιεί περισσότερα του ενός έργα του ίδιου συγγραφέα αλλά, για λόγους ομοιομορφίας είναι καλό να μπαίνει παντού. Η παραπομπή πρέπει να καταλήγει σε τελεία. Τυπικό παράδειγμα παραπομπής που συνηθίζεται και στην ξένη βιβλιογραφία είναι: ''<ref>Κορρές (1996), σ. 73.</ref>''.
{{reflistπαραπομπές|2}}
*Παραπομπές τύπου Harvard, με προτεινόμενη μορφή ''(Συγγραφέας, χρονολογία, αριθμός σελίδας)''. Πχ ''(Κορρές, 1996, σ. 73)'' και χωρίς καμμία άλλη ειδική μορφοποίηση
*Μικτό σύστημα (αλλού υποσημειώσεις και αλλού παραπομπές Harvard) είναι κατάλληλο μόνο για ειδικές περιπτώσεις.
Αν δεν υπάρχει τέτοια βιβλιογραφική αναφορά στο παράρτημα (συνιστάται έντονα να υπάρχει, ιδιαίτερα όταν οι παραπομπές στο ίδιο βιβλίο είναι πολλές), η παραπομπή θα είναι αναγκαστικά τύπου υποσημείωσης (και όχι Harvard, όπου είναι τεχνικά αδύνατο να ενσωματώσουμε μεγάλο αριθμό λέξεων, αφού θα φαίνονται μέσα στο κυρίως κείμενο) και θα περιέχει όλη την απαραίτητη βιβλιογραφική πληροφορία. Πχ, <ref>Treadgold, Warren. ''A history of the Byzantine State and Society'', Stanford University Press, 1997, σ.432. ISBN 0-8047-2630-2.</ref>
 
{{παραπομπές}}
{{reflist}}
 
Ας σημειωθεί πως είναι δυνατή η χρήση των αντίστοιχων έτοιμων [[Βικιπαίδεια:Πρότυπα|προτύπων]] για υποσημειώσεις, δηλαδή των (&#123;{{tl[[Πρότυπο:cite book|cite book]]}}, &#123;{{tl[[Πρότυπο:cite journal|cite journal]]}}, &#123;{{tl[[Πρότυπο:cite web|cite web]]}}, &#123;{{tl[[Πρότυπο:cite news|cite news]]}}).
 
==Πηγές (χρησιμοποιηθείσα βιβλιογραφία)==