Ασύρματο δίκτυο: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

μΧωρίς σύνοψη επεξεργασίας
{{Κύριο|Επεξεργασία σήματος|Θεωρία πληροφοριών}}
 
Ένα, ψηφιακό [[Ψηφιακό σήμα|σήμα]] είναι μία ροή [[δυαδικό ψηφίο|δυαδικών ψηφίων]] (bits) και μπορεί να κωδικοποιηθεί μέσω των μεταβολών μιας [[συνέχεια συνάρτησης|συνεχούς]] φυσικής ποσότητας, με τη μέθοδο κωδικοποίησης συνήθως να ορίζει συγκεκριμένες μόνο επιτρεπτές μεταβολές ή επίπεδα τιμής, το καθένα εκ των οποίων αντιστοιχεί σε μία ακολουθία ενός ή περισσότερων bit (μία τέτοια ακολουθία ονομάζεται [[σύμβολο]]). Έτσι, ''το σήμα μπορεί να'' αναπαρασταθεί ως κυματομορφή σε ένα [[γραφική παράσταση|γράφημα]], ο κάθετος άξονας του οποίου αντιστοιχεί στην ποσότητα που μεταβάλλεται και ο οριζόντιος στον [[χρόνος|χρόνο]]. Αυτό το σήμα που μεταφέρει κωδικοποιημένη πληροφορία δεν έχει μία συγκεκριμένη συχνότητα f (δεν είναι καν περιοδική κυματομορφή για να έχει συχνότητα), αλλά [[μαθηματικά]] ισοδυναμεί με ένα άθροισμα πολλών περιοδικών [[ημίτονο|ημιτονοειδών]] σημάτων, ελαφρώς διαφορετικών συχνοτήτων, τα οποία προστίθενται, δίνοντας το ολικό σήμα (ένα εύρος συχνοτήτων Δf επικεντρωμένο γύρω από μία κεντρική συχνότητα f).
 
Ο μαθηματικός [[μετασχηματισμός Φουριέ]] καταδεικνύει πόσο συμμετέχει το ημίτονο κάθε πιθανής συχνότητας στο ολικό σήμα, ενώ το σύνολο των συχνοτήτων που συμμετέχουν λέγεται '''εύρος ζώνης''' του σήματος και μετράται σε Χερτζ ([[Hz]]). Ένα ψηφιακό σήμα μπορεί να μεταδώσει μόνο ψηφιακά δεδομένα, ενώ, αντίθετα, ένα αναλογικό σήμα (στο οποίο η φυσική ποσότητα μεταβάλλεται με συνεχή τρόπο και όχι μόνο σε επιτρεπτά επίπεδα τιμής που αναπαριστούν ακολουθίες bit) μπορεί να μεταδώσει τόσο ψηφιακά όσο και αναλογικά δεδομένα. Όταν μεταδίδονται ψηφιακά δεδομένα, ο ρυθμός μετάδοσης μπορεί να μετρηθεί ως bps (bit ανά sec, ισούται με το μέγεθος "σύμβολα ανά δευτερόλεπτο" επί το "πλήθος bit ανά σύμβολο"), ενώ αντίστοιχο μέγεθος δεν υπάρχει κατά τη μετάδοση αναλογικών δεδομένων, αφού αυτά μεταδίδονται σε [[πραγματικός χρόνος|πραγματικό χρόνο]] (π.χ. παραδοσιακή [[τηλεόραση]], [[τηλέφωνο]] και [[ραδιόφωνο]]).
Ανώνυμος χρήστης