Εδιακρανική περίοδος: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων