Ετερογενή μίγματα: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων