Άνοιγμα κυρίου μενού

Αλλαγές

μ
καμία σύνοψη επεξεργασίας
* χρηματισμοί στις προμήθειες των νοσοκομείων
* χρηματισμοί στις προμήθειες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
* παράνομες επιστροφές [[Φόρος Προστιθέμενης Αξίας|ΦΠΑ]]
* φοροδιαφυγή μέσω μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων σε παράκτιες (offshore) εταιρίες
* λαθρεμπόριο καυσίμων
2.177

επεξεργασίες