Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Ελληνικές βουλευτικές εκλογές 2009»

! style="width:100px" | 30.8
! style="width:100px" | 7.1
! style="width:100px" | 3.0
! style="width:100px" | 4.3
! style="width:100px" | 2.4
! style="width:100px" | 33.3
! style="width:100px" | 6.9
! style="width:100px" | 3.0
! style="width:100px" | 6.2
! style="width:100px" | 2.1
! style="width:100px" | 35.7
! style="width:100px" | 6.3
! style="width:100px" | 4.0
! style="width:100px" | 4.6
! style="width:100px" | 1.6
! style="width:80px" | 10-09-09
! style="width:100px" | 35.5
! style="width:100px" | 41.0
! style="width:100px" | 8.5
! style="width:100px" | 4.0
! style="width:100px" | 7.0
! style="width:100px" | 2.0
! style="width:100px" | n/a
|-
! style="width:80px" | 11-09-09
! style="width:100px" | 35.5
! style="width:100px" | 41.0
! style="width:100px" | 8.0
! style="width:100px" | 4.0
! style="width:100px" | 6.0
! style="width:100px" | 2.5
! style="width:100px" | n/a
! style="width:100px" | 36.6 / 42.7
! style="width:100px" | 6.9 / 8.1
! style="width:100px" | 3.0 / 3.5
! style="width:100px" | 4.9 / 5.7
! style="width:100px" | 2.6 / 3.0
! style="width:100px" | 15.9 / n/a
|-
! style="width:80px" | 13-09-09
! style="width:100px" | 28.9
! style="width:100px" | 35.0
! style="width:100px" | 7.6
! style="width:100px" | 3.2
! style="width:100px" | 34.9
! style="width:100px" | 6.5
! style="width:100px" | 3.0
! style="width:100px" | 5.9
! style="width:100px" | 2.0
! style="width:100px" | 18.7
|-
! style="width:100px" | 3.4
! style="width:100px" | 5.5
! style="width:100px" | 2.0
! style="width:100px" | 14.3
|-
! style="width:100px" | 6.5
! style="width:100px" | 3.9
! style="width:100px" | 5.0
! style="width:100px" | 2.1
! style="width:100px" | 17.6
! style="width:100px" | 3.2 / ''4.4''
! style="width:100px" | 5.4 / ''6.1''
! style="width:100px" | 2.0 / ''2.5''
! style="width:100px" | 16.1 / n/a
|-
! style="width:100px" | ''42.5''
! style="width:100px" | ''8.5''
! style="width:100px" | ''4.0''
! style="width:100px" | ''5.5''
! style="width:100px" | ''2.5''
! style="width:150px" | MRB<br>''www.newstime.gr''<br><small>(''πρόθεση ψήφου / εκτίμηση τελικού αποτελέσματος'')</small>
! style="width:80px" | 09-09-16
! style="width:100px" | 29.7 / ''35.0''
! style="width:100px" | 35.9 / ''42.0''
! style="width:100px" | 7.4 / ''8.0''
! style="width:100px" | 3.5 / ''4.0''
! style="width:100px" | 5.5 / ''6.0''
! style="width:100px" | 2.5 / ''2.5''
! style="width:100px" | 15.3 / n/a
! style="width:100px" | ''41.5''
! style="width:100px" | ''8.5''
! style="width:100px" | ''4.0''
! style="width:100px" | ''6.0''
! style="width:100px" | ''2.0''
! style="width:100px" | n/a
|-
! style="width:100px" | 5.7 / ''6.3''
! style="width:100px" | 1.6 / ''2.2''
! style="width:100px" | 16.0 / n/a
|-
|-
! style="width:100px" | 3.3 / ''3.8''
! style="width:100px" | 5.5 / ''6.3''
! style="width:100px" | 1.5 / ''2.0''
! style="width:100px" | 13.5 / n/a
|-
! style="width:100px" | 36.2
! style="width:100px" | 7.2
! style="width:100px" | 3.0
! style="width:100px" | 6.4
! style="width:100px" | 1.9
2.195

επεξεργασίες