Μάχη της Γαβιηνής: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων