Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Θεωρία πιθανοτήτων»

#<math>P(\cup_{i\in I}A_i)=\sum_{i\in I}P(A_i)\quad \forall \{A_i\}_{i\in I}\sub\mathcal{F}, I\sub\N:A_i\cap A_j=\emptyset \;\forall i\neq j</math>
 
Αν στην πιθανότητα <math>P\,</math> αντιστοιχεί μία [[σzνάρτησησυνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας]] f, τοτέ η πιθανότητα του Α υπολογίζεται ως:
:<math>P(A)=\int_Af(x)dx\;</math>
 
Ανώνυμος χρήστης