Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Θεοδόσιος Παπαγιαννακόπουλος»

Β. Πετιμεζάς <br />
Νικήτας Σταματελόπουλος (Νικηταράς)<br />
Σωτ. Θεοχαρόπουλος<br />
Σωτήριος Χαραλάμπης<br />
ΧατζηΧρήστος<br />
Χατζηχρήστος<br />
Ν. Πετιμεζάς<br />
Δ. Πλαπούτας<br />
<br />
 
ΕπικυρούνταςΕπικυρούται το γνήσιον των όπισθεν έσταέπτά υπογραφών<br />
 
Εν Αθήναις τη 11 Φεβρουαρίου 1844<br />
Σφραγίδα του Δήμου
 
==Πηγές==
 
Ανώνυμος χρήστης