Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Ηλεκτρεγερτική δύναμη»

άλλη μια προσπάθεια
μ (-κουτάκι,επιρρέπεια=πρόθεση=τάση, ΗΕΔ=ύψωση τάσης&όχι ρεύμα,υπάρχουν&ιόντα,δεν είναι έργο,σκέτο καλώδιο με ΗΕΔ!,καταν.ισχύος!)
(άλλη μια προσπάθεια)
{{Πηγές|14|09|2010}}
 
'''Ηλεκτρεγερτική δύναμη''' (συντομογραφικά: '''ΗΕΔ''') είναι ητο "δύναμη",''[[πηλίκο]] θατης έλεγε[[ενέργεια|ενέργειας]] κανείς,ανά που παράγει τάση για προσανατολισμένη κίνησημονάδα [[ηλεκτρικό φορτίο|ηλεκτρικώνηλεκτρικού φορτίωνφορτίου]].'' Ομιας όροςπηγής "δύναμη"[[ηλεκτρική χρησιμοποιείταιτάση|ηλεκτρικής καταχρηστικάτάσης]], απόκαι παλαιότερηη λανθασμένητιμή ορολογία,της καθώςΗΕΔ δενείναι πρόκειταιίση γιαμε [[δύναμη]] αλλά γιατη [[Διαφορά δυναμικού#Διαφορά Ηλεκτρικού Δυναμικού (Ηλεκτρική Τάση)|διαφορά του ηλεκτρικού δυναμικού]], ημεταξύ οποίατων προκαλείακροδεκτών τηντης τάσηπηγής αυτή(πολική για κινητικότητα των φορτίων. Ακριβέστερατάση), ηόταν ΗΕΔαυτή είναι τοασύνδετη σε ''[[πηλίκο]]ηλεκτρικό της [[ενέργεια|ενέργειαςκύκλωμα]] ανά μονάδα ηλεκτρικού φορτίου'', που παρέχεται επί συνόλου φορτίου μιας πηγής ηλεκτρικής τάσης, για την έγερση διαφοράς δυναμικού, τιμής ίσης με την τιμή της ΗΕΔ, μεταξύ των ελεύθερων ακροδεκτών της πηγής. Σε μια [[μπαταρία]], η ΗΕΔ οφείλεται στην αποθηκευμένη χημική της ενέργεια καιπου προκαλεί το χωρισμό των θετικών από τα αρνητικά φορτία πουκατευθύνοντάς τείνουν νατα συσσωρεύονταιπρος στουςτους δύο πόλους της, την [[άνοδο]](+) και την [[κάθοδο]](-) αντίστοιχα. Ο όρος "δύναμη" χρησιμοποιείται καταχρηστικά από παλαιότερη λανθασμένη ορολογία, καθώς δεν πρόκειται για [[δύναμη]] αλλά για διαφορά ηλεκτρικού δυναμικού.
 
== Εφαρμογή πηγής ΗΕΔ σε κλειστό ηλεκτρικό κύκλωμα ==
Αν τα δύο άκρα μιας πηγής ΗΕΔ συνδεθούν σε κλειστό κύκλωμα θα, έχουμε ροή [[ηλεκτρικό ρεύμα|ηλεκτρικού ρεύματος]] που διέρχεται και θαμέσα καταναλώνεταιαπό συνεχώςτο ηκύκλωμα ενέργειααλλά πουκαι προσδίδειμέσα ηαπό ΗΕΔτην τηςπηγή. πηγήςΗ στοπολική υπόλοιπο κύκλωματάση,<ref name="ΕσωτΑντίστασηΠηγής" group="Σημ."/> όσο η ΗΕΔοποία υπάρχειτροφοδοτεί (πχτο μέχριεξωτερικό ναηλεκτρικό εκφορτίσει η πηγήκύκλωμα, αν είναι μπαταρία).πλέον Συνήθως,<refμικρότερη name="Υπεραγωγοί"από group="Σημ."/>την σεΗΕΔ ένατης ''κλειστό'' κύκλωμαπηγής, ηλόγω ΗΕΔτης πρέπειεσωτερικής να[[ηλεκτρική συνεχίσειαντίσταση|αντίστασης]] νατης εφαρμόζεται σε αυτόπηγής, γιαόπου ναεπίσης διατηρείκαταναλώνεται, τοπλέον, ρεύμα[[ενέργεια]].
 
==Μονάδα Μέτρησης==
 
== Πηγές ΗΕΔ ==
Ηλεκτρεγερτική δύναμη μπορεί να παρέχει οποιαδήποτε [[πηγή τάσης|πηγή ηλεκτρικής τάσης]], όπως:
*μπαταρίες (συσσωρευτές)
*φορτισμένοι [[πυκνωτής|πυκνωτές]]
Όταν ένας αγωγός με μήκος <math>\overrightarrow l</math> κινείται μέσα σε μαγνητικό πεδίο εντάσεως <math>\overrightarrow B</math>, διαρρέεται από ρεύμα [[ένταση ηλεκτρικού ρεύματος|εντάσεως]] <math>\overrightarrow I</math> και έχει ταχύτητα <math>\overrightarrow v</math>, τότε παρατηρείται ότι ανάμεσα στα άκρα του δημιουργείται ΗΕΔ μέτρου <math>\mathcal{E_{\epsilon \pi}} = \overrightarrow l \cdot (\overrightarrow \upsilon \times \overrightarrow B)</math> και στον αγωγό ασκείται [[δύναμη Laplace]] μέτρου <math>\overrightarrow F_L = I \cdot (\overrightarrow l \times \overrightarrow B)</math> με φορά που δείχνεται από τον [[Κανόνας του δεξιού χεριού|κανόνα του δεξιού χεριού]] (ακόμα και για τους αριστερόχειρες).
{{επέκταση}}
 
== Σημειώσεις ==
{{reflist|group="Σημ."|refs=
<ref name="ΕσωτΑντίστασηΠηγής">Υπάρχει, συνήθως, και κατανάλωση ενέργειας στην ίδια την πηγή, λόγω της εσωτερικής της [[ηλεκτρική αντίσταση|αντίστασης]] (ωμικής, χωρητικής, επαγωγικής).</ref>
<ref name="Υπεραγωγοί">Σε [[υπεραγωγιμότητα|υπεραγωγικούς]] βρόχους, ενώ η ΗΕΔ εφαρμόζεται σχεδόν στιγμιαία (επαγωγικά), το ηλεκτρικό ρεύμα που εγείρεται από αυτήν παραμένει στο βρόχο, καθώς δεν υπάρχει κατανάλωση ενέργειας στο κύκλωμα.</ref>
}}
 
[[Κατηγορία:Ηλεκτρομαγνητισμός]]