Απόσταση (αστρονομία): Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

συμπλ.+διορθ.
μ (μετ στην κατ "Βασικές αστρονομικές έννοιες")
(συμπλ.+διορθ.)
'''Απόσταση''' μεταξύ δύο [[ουράνιο σώμα|ουράνιων σωμάτων]] στην [[Αστρονομία]] νοείται το τμήμα (νοητής)της ευθείας γραμμής ή του τόξου της μεταξύουράνιας τωνσφαίρας [[ουράνιοπου σώμα|ουρανίωντα σωμάτωνσυνδέει. Στην [[Αστρονομία]] διακρίνονται τέσσερα είδη αποστάσεων που συνδέειμετρούνται αυτά.ως γωνίες:
 
:1.'''ΓωνιώδηΓωνιώδης απόσταση''' ή '''διαχωρισμός''': Καλείται έτσι η γωνία που σχηματίζεται μεταξύ δύο παρατηρήσεων (παρατηρουμένωνπαρατηρούμενων σωμάτων) από τον ίδιο παρατηρητή,. στηΣτην πραγματικότητα είναι οπτική [[γωνία]]. Προκειμένου περί ουρανίων σωμάτων που παρουσιάζουν επιφάνεια δίσκου (π.χ. Σελήνης, Ήλιου) λαμβάνεται ως γωνία παρατηρήσεων των κέντρων των δίσκων.
Στην [[Αστρονομία]] διακρίνονται τέσσερα είδη αποστάσεων:
 
:2. '''Ζενιθία απόσταση''': Στην Αστρονομία ζενιθία απόσταση ενός αστέρος αστέρα καλείται η γωνιώδης απόσταση από του '''ζενίθ''' του παρατηρητή (δηλαδή του σημείου της ουράνιας σφαίρας που συναντά προεκτεινόμενη η κατακόρυφος που διέρχεται από το σημείο του παρατηρητή), μέχρι του σημείου (θέση) του αστέρος στην [[ουράνια σφαίρα]] σε ορισμένο τόπο και χρόνο.<br>
:1.'''Γωνιώδη απόσταση''': Καλείται έτσι η γωνία που σχηματίζεται μεταξύ δύο παρατηρήσεων (παρατηρουμένων σωμάτων) από τον ίδιο παρατηρητή, στη πραγματικότητα είναι οπτική γωνία. Προκειμένου περί ουρανίων σωμάτων που παρουσιάζουν επιφάνεια δίσκου (π.χ. Σελήνης, Ήλιου) λαμβάνεται ως γωνία παρατηρήσεων των κέντρων των δίσκων.
Η ζενιθία απόσταση είναι το '''συμπλήρωμα''' του ύψους του αστέροςαστέρα από τον ορίζοντα.
 
<u>Παράδειγμα:</u> Αν πχ. ο Ήλιος βρίσκεται 30&deg; πάνω από τον ορίζοντα η ζενιθία απόστασή του είναι (90&deg;-30&deg;=)60&deg;. Αντίθετα, αν κάποιος αστέρας βρίσκεται 30&deg; κάτω από τον ορίζοντα , τότε η ζενιθία απόστασή του είναι (90&deg;+30&deg;=)120&deg;.
:2. '''Ζενιθία απόσταση''': Στην Αστρονομία ζενιθία απόσταση ενός αστέρος καλείται η απόσταση από του '''ζενίθ''' του παρατηρητή (δηλαδή του σημείου της ουράνιας σφαίρας που συναντά προεκτεινόμενη η κατακόρυφος που διέρχεται από το σημείο του παρατηρητή), μέχρι του σημείου (θέση) του αστέρος στην [[ουράνια σφαίρα]] σε ορισμένο τόπο και χρόνο.<br>
Η ζενιθία απόσταση είναι το '''συμπλήρωμα''' του ύψους του αστέρος από τον ορίζοντα.
 
Κατόπιν των παραπάνω (παραδειγμάτων)Δηλαδή η ζενιθία απόσταση μετριέται αρχής γενομένης από του ζενίθ, από 0&deg; μέχρι 180&deg; . Παριστάνεται δε αυτή με το γράμμα '''ζ'''.
<u>Παράδειγμα:</u> Αν πχ. ο Ήλιος βρίσκεται 30&deg; πάνω από τον ορίζοντα η ζενιθία απόστασή του είναι (90&deg;-30&deg;=)60&deg;. Αντίθετα αν κάποιος αστέρας βρίσκεται 30&deg; κάτω από τον ορίζοντα τότε η ζενιθία απόστασή του είναι (90&deg;+30&deg;=)120&deg;.
 
Κατόπιν των παραπάνω (παραδειγμάτων) η ζενιθία απόσταση μετριέται αρχής γενομένης από του ζενίθ, από 0&deg; μέχρι 180&deg; . Παριστάνεται δε αυτή με το γράμμα '''ζ'''.
 
:3. '''Περιηλιακή απόσταση''': Ονομάζεται η απόσταση (σε μοίρες) ενός [[κομήτης|κομήτη]] (που διαγράφει παραβολική τροχιά) από του [[περιήλιο|περιηλίου]], (δηλαδή του σημείου της τροχιάς του που βρίσκεται στη πλησιέστερη προς τον Ήλιο πραγματική απόσταση).
 
:4. '''Πολική απόσταση''': Ονομάζεται πολική απόσταση ενός αστέροςαστέρα η απόστασή του (σε μοίρες) από το βόρειο πόλο της Ουράνιας σφαίρας.<br>
Η πολική απόσταση είναι το '''συμπλήρωμα''' της [[απόκλιση|απόκλισης]] ενός αστέροςαστέρα.
 
<u>Παράδειγμα:</u> Αν π.χ. κάποιος αστέρας έχει απόκλιση 40&deg; βόρεια, τότε η πολική του απόσταση ισούται προς (90&deg;-40&deg;=) 50&deg;.
Εξ αυτού συνάγεται ότι η πολική απόσταση μετριέται από του βορείου ουράνιου πόλου από 0&deg; – 180&deg; και παριστάνεται διεθνώς με το λατινικό γράμμα Ρ.
 
* Αποστάσεως αστρονομικέςΑστρονομικές μονάδες αποστάσεως είναι: η [[μοίρα]] με το λεπτό και το δευτερόλεπτο του τόξου, η [[αστρονομική μονάδα]], το [[έτος φωτός]] και το [[παρσέκ]]. Στη γαλαξιακή και εξωγαλαξιακή Αστρονομία και την Κοσμολογία χρησιμοποιούνται συχνά και τα δεκαδικά πολλαπλάσια του παρσέκ.
 
[[Κατηγορία:Βασικές αστρονομικές έννοιες]]