Νόμος ηλεκτρόλυσης: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων