Άνοιγμα κυρίου μενού

Αλλαγές

+producer
}}{{#if: {{{format|}}}
|  ({{{format|}}})
}}{{#if: {{{producer|}}}
|  {{{producer}}}
}}{{#if: {{{speaker|}}}{{{last|}}}
||{{#if: {{{date|}}}
<nowiki>| url = Διεύθυνση web του βίντεο, παραμετροποιημένη σε συγκεκριμένο χρόνο έναρξης του βίντεο</nowiki>
<nowiki>| time = Χρόνος στο βίντεο στον οποίο εμφανίζεται η πληροφορία</nowiki>
<nowiki>| producer = Παραγωγός του βίντεο</nowiki>
<nowiki>| publisher = Εκδότης του βίντεο</nowiki>
<nowiki>| hostsite = Γενική ιστοσελίδα φιλοξενίας</nowiki>
<nowiki>| url = http://www.youtube.com/watch?v=m4yVlPqeZwo#t=0h8m16s</nowiki>
<nowiki>| time = 8λ:16δ</nowiki>
<nowiki>| producer = Talks@Google</nowiki>
<nowiki>| publisher = AtGoogleTalks</nowiki>
<nowiki>| hostsite = YouTube</nowiki>