Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Δήμος Παιονίας»

==Διοικητική Διαίρεση==
 
===[[Δήμος Πολυκάστρου|Δ.Ε.Δημοτική Ενότητα Πολυκάστρου]]===
 
Δήμος του Νομού [[Νομός Κιλκίς|Κιλκίς]], μέχρι την 31-12-2010. Η Δ. Ενότητα αποτελείται από ένδεκα κοινότητες και έχει συνολικό πληθυσμό 12.732 κατοίκους. Η Δημοτική Ενότητα Πολυκάστρου περιλαμβάνει τις παρακάτω κοινότητες και οικισμούς.
 
: ''' [[Κοινότητα Πολυκάστρου Κιλκίς|Κ. Πολυκάστρου]] ''' [ 6.497 ]
::* το [[Πολύκαστρο]] [ 6.485 ]
::* τα [[Κουλιναίικα Κιλκίς|Κουλιναίικα]] [ 0 ]
::* το [[Λατομείο Κιλκίς|Λατομείο]] [ 12 ]
: ''' [[Κοινότητα Αξιοχωρίου Κιλκίς|Κ.Κοινότητα Αξιοχωρίου]] ''' [ 471 ]
::* το [[Αξιοχώρι Κιλκίς|Αξιοχώρι]] [ 431 ]
::* το [[Νέο Σιράκιο Κιλκίς|Νέο Σιράκιο]] [ 40 ]
: ''' Κ.Κοινότητα Άσπρου ''' -- ο [[Άσπρος Κιλκίς|Άσπρος]] [ 912 ]
: ''' [[Κοινότητα Βαφιοχωρίου Κιλκίς|Κ.Κοινότητα Βαφιοχωρίου]] ''' [ 1.012 ]
::* το [[Βαφιοχώρι Κιλκίς|Βαφιοχώρι]] [ 781 ]
::* το [[Βαλτούδι Κιλκίς|Βαλτούδι]] [ 60 ]
::* ο [[Ξηρόλακκος Κιλκίς|Ξηρόλακκος]] [ 71 ]
::* το [[Χερσοτόπι Κιλκίς|Χερσοτόπι]] [ 60 ]
: ''' Κ.Κοινότητα Ειρηνικού ''' -- το [[Ειρηνικό Κιλκίς|Ειρηνικό]] [ 117 ]
: ''' [[Κοινότητα Ευζώνων Κιλκίς|Κ.Κοινότητα Ευζώνων]] ''' [ 1.266 ]
::* οι [[Εύζωνοι Κιλκίς|Εύζωνοι]] [ 568 ]
::* η [[Μεταμόρφωση Κιλκίς|Μεταμόρφωση]] [ 287 ]
::* η [[Πλατανιά Κιλκίς|Πλατανιά]] [ 404 ]
::* οι [[Τσολιάδες Κιλκίς|Τσολιάδες]] [ 7 ]
: ''' Κ.Κοινότητα Κορώνας ''' -- η [[Κορώνα Κιλκίς|Κορώνα]] [ 70 ]
: ''' [[Κοινότητα Λιμνοτόπου Κιλκίς|Κ.Κοινότητα Λιμνοτόπου]] ''' [ 418 ]
::* ο [[Λιμνότοπος Κιλκίς|Λιμνότοπος]] [ 130 ]
::* η [[Νέα Καβάλα Κιλκίς|Νέα Καβάλα]] [ 137 ]
::* η [[Σιταριά Κιλκίς|Σιταριά]] [ 148 ]
::* ο [[Χρυσόκαμπος Κιλκίς|Χρυσόκαμπος]] [ 3 ]
: ''' Κ.Κοινότητα Μικρού Δάσους ''' -- το [[Μικρό Δάσος Κιλκίς|Μικρό Δάσος]] [ 512 ]
: ''' Κ.Κοινότητα Πευκοδάσους ''' -- το [[Πευκόδασος Κιλκίς|Πευκόδασος]] [ 637 ]
: ''' [[Κοινότητα Ποντοηρακλείας Κιλκίς|Κ.Κοινότητα Ποντοηρακλείας]] ''' [ 820 ]
::* η [[Ποντοηράκλεια Κιλκίς|Ποντοηράκλεια]] [ 812 ]
::* τα [[Καραφυλλαίικα Κιλκίς|Καραφυλλαίικα]] [ 0 ]
::* το [[Κάστρο Κιλκίς|Κάστρο]] [ 8 ]
 
===[[Δήμος Αξιούπολης|Δ.Ε.Δημοτική Ενότητα Αξιουπόλεως]]===
 
Δήμος του Νομού [[Νομός Κιλκίς|Κιλκίς]], μέχρι την 31-12-2010. Η Δ. Ενότητα αποτελείται από επτά κοινότητες και έχει συνολικό πληθυσμό 6.725 κατοίκους. Η Δημοτική Ενότητα Αξιουπόλεως περιλαμβάνει τις παρακάτω κοινότητες και οικισμούς.
 
: ''' [[Κοινότητα Αξιουπόλης Κιλκίς|Κ.Κοινότητα Αξιουπόλεως]] ''' [ 3.458 ]
::* η [[Αξιούπολη]] [ 3.275 ]
::* η [[Πηγή Κιλκίς|Πηγή]] [ 183 ]
: ''' Κ.Κοινότητα Γοργόπης ''' -- η [[Γοργόπη Κιλκίς|Γοργόπη]] [ 960 ]
: ''' [[Κοινότητα Ειδομένης Κιλκίς|Κ.Κοινότητα Ειδομένης]] ''' [ 438 ]
::* η [[Ειδομένη Κιλκίς|Ειδομένη]] [ 235 ]
::* ο [[Δογάνης Κιλκίς|Δογάνης]] [ 49 ]
::* το [[Χαμηλό Κιλκίς|Χαμηλό]] [ 154 ]
: ''' Κ.Κοινότητα Πλαγίων ''' -- τα [[Πλάγια Κιλκίς|Πλάγια]] [ 304 ]
: ''' [[Κοινότητα Ρυζιών Κιλκίς|Κ.Κοινότητα Ρυζιών]] ''' [ 1.109 ]
::* τα [[Ρύζια Κιλκίς|Ρύζια]] [ 592 ]
::* το [[Βαλτοτόπι Κιλκίς|Βαλτοτόπι]] [ 346 ]
::* το [[Καμποχώρι Κιλκίς|Καμποχώρι]] [ 171 ]
: ''' [[Κοινότητα Σκρα Κιλκίς|Κ.Κοινότητα Σκρα]] ''' [ 287 ]
::* το [[Σκρα Κιλκίς|Σκρα]] [ 219 ]
::* η [[Κούπα Κιλκίς|Κούπα]] [ 68 ]
: ''' Κ.Κοινότητα Φανού ''' -- ο [[Φανός Κιλκίς|Φανός]] [ 169 ]
 
===[[Δήμος Γουμένισσας|Δ.Ε.Δημοτική Ενότητα Γουμενίσσης]]===
 
Δήμος του Νομού [[Νομός Κιλκίς|Κιλκίς]], μέχρι την 31-12-2010. Η Δ. Ενότητα αποτελείται από τέσσερις κοινότητες και έχει συνολικό πληθυσμό 6.819 κατοίκους. Η έκταση της Δ. Ενότητας είναι 200,3 τ.χλμ. Η Δημοτική Ενότητα Γουμενίσσης περιλαμβάνει τις παρακάτω κοινότητες και οικισμούς.
 
: ''' Κ.Κοινότητα Γουμενίσσης ''' -- η [[Γουμένισσα|Γουμένισσα]] [ 4.073 ]
: ''' Κ.Κοινότητα Γρίβας ''' -- η [[Γρίβα Κιλκίς|Γρίβα]] [ 813 ]
: ''' Κ.Κοινότητα Κάρπης ''' -- η [[Κάρπη Κιλκίς|Κάρπη]] [ 400 ]
: ''' Κ.Κοινότητα Καστανερής ''' -- η [[Καστανερή Κιλκίς|Καστανερή]] [ 237 ]
: ''' [[Κοινότητα Πενταλόφου Κιλκίς|Κ.Κοινότητα Πενταλόφου]] ''' [ 313 ]
::* ο [[Πεντάλοφος Κιλκίς|Πεντάλοφος]] [ 191 ]
::* το [[Ομαλό Κιλκίς|Ομαλό]] [ 122 ]
: ''' Κ.Κοινότητα Στάθη ''' -- ο [[Στάθης Κιλκίς|Στάθης]] [ 418 ]
: ''' [[Κοινότητα Φιλυριάς Κιλκίς|Κ.Κοινότητα Φιλυριάς]] ''' [ 565 ]
::* η [[Φιλυριά Κιλκίς|Φιλυριά]] [ 279 ]
::* η [[Γερακώνα Κιλκίς|Γερακώνα]] [ 286 ]
 
===[[Δήμος Ευρωπού|Δ.Ε.Δημοτική Ενότητα Ευρωπού]]===
 
Δήμος του Νομού [[Νομός Κιλκίς|Κιλκίς]], μέχρι την 31-12-2010. Η Δ. Ενότητα αποτελείται από πέντε κοινότητες και έχει συνολικό πληθυσμό 6.042 κατοίκους. Η Δημοτική Ενότητα Ευρωπού περιλαμβάνει τις παρακάτω κοινότητες και οικισμούς.
 
: ''' Κ.Κοινότητα Ευρωπού ''' -- ο [[Ευρωπός]] [ 2.425 ]
: ''' Κ.Κοινότητα Αγίου Πέτρου ''' -- ο [[Άγιος Πέτρος Κιλκίς|Άγιος Πέτρος]] [ 1.813 ]
: ''' Κ.Κοινότητα Μεσιάς ''' -- η [[Μεσιά Κιλκίς|Μεσιά]] [ 316 ]
: ''' Κ.Κοινότητα Πολύπετρου ''' -- το [[Πολύπετρο Κιλκίς|Πολύπετρο]] [ 552 ]
: ''' Κ.Κοινότητα Τούμπας ''' -- η [[Τούμπα Κιλκίς|Τούμπα]] [ 936 ]
 
===[[Κοινότητα Λιβαδίων Κιλκίς|Δ.Ε.Δημοτική Ενότητα Λιβαδίων]]===
 
Κοινότητα του Νομού [[Νομός Κιλκίς|Κιλκίς]], μέχρι την 31-12-2010. Η Δ. Ενότητα αποτελείται από μία κοινότητα και έχει συνολικό πληθυσμό 402 κατοίκους. Η Δημοτική Ενότητα Λιβαδίων περιλαμβάνει την ομώνυμη κοινότητα και τους παρακάτω οικισμούς.
 
: ''' [[Κοινότητα Λιβαδίων Κιλκίς|Κ.Κοινότητα Λιβαδίων]] ''' [ 402 ]
::* τα [[Λιβάδια Κιλκίς|Λιβάδια]] [ 402 ]
::* τα [[Μικρά Λιβάδια Κιλκίς|Μικρά Λιβάδια]] [ 0 ]
22.396

επεξεργασίες