Συνθήκη Αγίου Γερμανού: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

μ
Η Συνθήκη αυτή περιλαμβάνει συνολικά 381 άρθρα κατανεμημένα σε 14 μέρη που αποτελούν επιμέρους κεφάλαια, ώς ακολούθως:
# Α΄ μέρος (Άρθρα 1-26), περιλαμβάνει αυτούσια άρθρα της Συμφωνίας "Περί Κοινωνίας των Εθνών".
# Β΄ μέρος (αρθ. 27-35), που αφορά τα νέα σύνορα ρηςτης Αυστρίας.
# Γ΄ μέρος (αρθ. 36-94), που περιλαμβάνει πολιτικούς όρους που αφοροϋν την Ευρώπη γενικότερα.
# Δ΄ μέρος (αρθ. 95-117), που αφορά τα αυστριακά συμφέροντα εκτός Αυστρίας.
# Στ΄μέρος (αρθ. 160-172), που αφορά [[αιχμάλωτος πολέμου|αιχμάλωτοι πολέμου]] και στρατιωτικούς τάφους, (ταφή).
# Ζ΄ μέρος (αρθ. 173-176), που αφορά τιμωρίες.
# Η΄ μέρος (αρθ. 177-196), που αφορά επανορθώσεις.
# Θ΄ μέρος (αρθ. 197-216), που αφορά δημοσιονομικούς όρους.
# Ι΄ μέρος (άρθ. 217-275), που αφορά οικονομικούς όρους.
# ΙΑ΄ μέρος (αρθ. 276-283), που αφορά γενικά [[αεροπλοΐα]].
# ΙΒ΄ μέρος (αρθ. 284-331), που αφορά λιμένες, υδάτινες οδούς και σιδηροδρομικές γραμμές.
# ΙΓ΄ μέρος (αρθ. 332-372), που αφορά θέματα εργασίας, και
# ΙΔ΄ μέρος (αρθ. 373-381), που αφορά διάφορες διατάξεις.
 
41.167

επεξεργασίες