Δομή δεδομένων: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

καμία σύνοψη επεξεργασίας
(+ ορισμός)
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
Ένα σύνολο από ''στοιχεία δεδομένων'' αποτελεί δομή όταν υπάρχουν καθορισμένες σχέσεις μεταξύ των στοιχείων. Μια δομή δεδομένων ορίζεται ως η διαδικασία εισαγωγής και απομάκρυνσης στοιχείων με τρόπο ώστε όλη η δομή να μην αλλοιώνεται.
Κάθε δομή δεδομένων έχει ως [[αφηρημένη έννοια]] συγκεκριμένο ορισμό, δηλαδή διαδικασία εισαγωγής/απομάκρυνσης στοιχείων, αλλά μπορεί να υλοποιείται σε έναν [[Η/Υ]] με διαφορετικούς τρόπους.
 
==Πράξεις==
Οι βασικές λειτουργίες ή πράξεις επί των δομών δεδομένων είναι οι εξής:
(α)Προσπέλαση : Αναζήτηση ενός κόμβου της δομής για να εξεταστεί το περιεχόμενό του
(β)Εισαγωγή : Πρόσθεση ενός κόμβου στη δομή
(γ)Διαγραφή : Το αντίθετο της εισαγωγής
(δ)Αναζήτηση : Αναζήτηση ενός κόμβου της δομής με [[κλειδί]] την τιμή ενός πεδίου του.
(ε)Ταξινόμηση : Οι κόμβοι της δομής ταξινομούνται με βάση τις τιμές σε ένα η περισσότερα
πεδία, σε αύξουσα σειρά ή φθίνουσα σειρά
(στ) Αντιγραφή
(ζ) Συγχώνευση
 
==Πηγές==
Ανώνυμος χρήστης