Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Επιθεώρηση πλοίου»

+λινκ.
 
(+λινκ.)
Τις επιθεωρήσεις διενεργούν ειδικοί επιθεωρητές (surveyors) από τους αναγνωρισμένους [[Νηογνώμονες]] ή την [[Επιθεώρηση Εμπορικών Πλοίων]] που συντάσσουν σχετική έκθεση (survey report) προκειμένου να εκδόσουν πιστοποιητικά αξιοπλοΐας και ασφάλειας ή να ανανεώσουν αυτά, περιοδικά ή έκτακτα.
 
{{fn|1}}. Κατά τον [[Κ.Δ.Ν.Δ.]] αρθ. 32, για να διαπιστωθεί αν ένα ελληνικό πλοίο είναι ικανό για ασφαλή [[ναυσιπλοΐα]] πρέπει να υποστεί "γενική επιθεώρηση" από άποψη ναυπηγική, μηχανολογική, ηλεκρολογική, ναυτιλιακή, τηλεπικοινωνιακή, υγειονομική, πληρότητα και κατάσταση σωστικών μέσων και γενικότερα ασφάλειας πλοίου και επιβαινόντων και να του έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό αξιοπλοΐας ή [[Πρωτόκολο Γενικής Επιθεώρησης]] (για τα υπό ελληνική σημαία πλοία).
Κατά το άρθρο 33, η γενική επιθεώρηση επαναλαμβάνεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα, κατά δε το άρθρο 34, κάθε σκάφος που παθαίνει βλάβη (μηχανολογική, στα ύφαλα ή έξαλα ή οποιαδήποτε που επειρεάζει τον ασφαλή πλού) του διακόπτονται οι πλόες προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες επισκευές και ακολουθήσει "έκτακτη επιθεώρηση".
41.167

επεξεργασίες