Διάσκεψη του Πότσδαμ: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

===Ιαπωνία===
Όπως προαναφέρθηκε, κατά τη διάρκεια της διάσκεψης ΗΠΑ και Βρετανία μάχονταν ακόμη κατά της Ιαπωνίας. Στις 26 Ιουλίου στάλθηκε τελεσίγραφο στην Ιαπωνική Κυβέρνηση από ΗΠΑ, Βρετανία και Κίνα, με το οποίο της ζητήθηκε η άνευ όρων παράδοση, υπό την απειλή αύξησης της έντασης των ήδη έντονων βομβαρδισμών στη χώρα. Στη διάσκεψη περιγράφηκε η τραγική κατάσταση της Ιαπωνίας και οι όροι για τη σύναψη ειρήνης, καθώς και οι προθέσεις των Συμμάχων για το μεταπολεμικό καθεστώς της χώρας. Τα συμπεράσματα της διάσκεψης κατέληγαν σε νέο τελεσίγραφο: "Η Ιαπωνία πρέπει να συμφωνήσει άμεσα σε άνευ όρων παράδοση ή να αντιμετωπίσει την πλήρη καταστροφή της".<ref name=navy/> Σε περίπτωση απόρριψής του ο Τρούμαν ήταν αποφασισμένος να χρησιμοποιήσει εναντίον της Ιαπωνίας την ατομική βόμβα, όπως και έγινε.
<!--
 
===Πολωνία===
 
<!--* Θα
# A Provisional Government of National Unity recognized by all three powers should be created (known as the Lublin Poles). Recognition of the Soviet controlled government by the Western Powers effectively meant the end of recognition for the existing Polish government-in-exile (known as the London Poles).
# Poles who were serving in the British Army should be free to return to Poland, with no security upon their return to the communist country guaranteed.
# The provisional western border should be the Oder-Neisse line, defined by the Oder and Neisse rivers. Parts of East Prussia and the former Free City of Danzig should be under Polish administration. However the final delimitation of the western frontier of Poland should await the peace settlement (which would take place at the Treaty on the Final Settlement With Respect to Germany in 1990)
-->