Κατάλογος γλωσσών και διαλέκτων: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων