Φυγόκεντρος δύναμη: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
 
== Γενικά ==
Πρόκειται για χαρακτηριστική περίπτωση δύναμης [[αδράνεια]]ςψευδοδύναμη που εμφανίζεται σε σώμα ή σύστημασεσύστημα επί του οποίου ασκείται κεντρομόλος δύναμη, δηλαδή δύναμη που υποχρεώνει αυτό σε καμπυλόγραμμη ή κυκλική κίνηση. Η φυγόκεντρος δύναμη εμαφνίζεται στα μέλη του συτήματος, αν το ίδιο θεωρηθεί [[σύστημα αναφοράς]].
 
Γενικά ένα σώμα ακολουθεί καμπυλόγραμμη ή πλήρη κυκλική κίνηση όταν επιδρά σ΄ αυτό κεντρομόλος δύναμη που ασκείται είτε με σύνδεσμο αυτού με το κέντρο της καμπύλης ή της κυκλικής τροχιάς, (π.χ. σφεντόνα κυκλικής κίνησης), είτε με κυκλοτερή τοιχώματα (π.χ. γύρος του θανάτου) είτε από υποχρεωτική καμπυλόγραμμη τροχιά (π.χ. στροφή δρόμου, ή σιδηροδρομικής γραμμής), είτε τέλος αυτοδύναμα σε στροφή του ίδιου του μέσου (π.χ. στροφή αυτοκινήτου, πλοίου κ.λπ.). Στις περιπτώσεις αυτές το διάνυσμα της κεντρομόλου δύναμης ασκείται πάντα από το μέσον προς το κέντρο της καμπυλόγραμμης κίνησης.<br />
Αντίθετα προς αυτή τη δύναμη, σύμφωνα με την αρχή δράσης αντίδρασης, στο ίδιο το σώμα ή σύστημα εκδηλώνεται τότε ηΗ φυγόκεντρος δύναμη ηείναι οποίαίση ωςκατά φυσικό μέγεθος είναι ίσημέτρο με την πρώτηκεντρομόλο, με ίδια κατεύθυνση αλλά με διάνυσμα αντίθετης φοράς.
 
Η φυγόκεντρος δύναμη υφίσταται όσο χρόνο ασκείται η κεντρομόλος δύναμη. Συνεπώς μόλις παύσει η δεύτερη παύει ταυτόχρονα και η πρώτη και το σώμα ή σύστημα ακολουθεί τότε ευθεία κίνηση κατά την εφαπτόμενη της πρότερης κυκλικής τροχιάς του, κατά το σημείο και χρόνο που παύουν αυτές.
4.329

επεξεργασίες